Besloten raadsvergadering over grondexploitatie verkabeling

De gemeenteraad zal maandag 16 december in een besloten raadsvergadering een besluit nemen over de grondexploitatie (GREX) rond ’t Veen en Vierakker-Hessenweg. Het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels rond de nieuwe woonwijk in ’t Veen is een lang gekoesterde wens. Naar aanleiding van vragen van de VVD wordt nu ook gekeken naar het stuk tussen de Vierakker en de Hessenweg.

Versnipperd grondeigendom
Op dit moment heeft het tracé waar de bekabeling ondergronds moet komen een versnipperd grondeigendom. Er zijn verschillende kavels en eigenaren. Hierdoor en door bestaande bebouwing en mogelijke milieuaspecten (bodem, asbest) is het ondergronds brengen van kabel alleen haalbaar als per deelgebied of cluster wordt samengewerkt aan een kwalitatief plan.

Voordeel verkabeling
Er is nu een magneetveldzone onder de hoogspanningskabels van tweemaal 95 meter breed. Na verkabeling is dit tweemaal 25 meter. Daardoor kan de woonfunctie van het terrein beter vormgegeven worden, omdat huizen dan niet in een belemmerende zone staan. Dit heeft ook een positief effect op de grondprijs. Daar komt bij dat er nu een gunstige financiële regeling is, waarbij 85% van de kosten worden gefinancierd uit de nettarieven. De overige 15% komen door rekening van de gemeente en/of provincie.
Tot slot ziet Hattem er een beetje mooier uit zonder hoogspanningsmasten en -kabels.

Tijdens de besloten GREX-vergadering zal gesproken worden over de kosten om grond te verwerven en de kosten die zijn verbonden aan de verkabeling. De kosten rond de verkabeling zijn ruim 12 miljoen euro.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in