Provincie Gelderland: ‘ondersteuningsmaatregelen voor culturele, toeristisch en recreatieve sector’

De Provincie Gelderland komt met aanvullende ondersteuningsregels voor Gelderse Culturele Toeristische en Recreatieve sector. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn van grote toegevoegde waarde voor de gasten en inwoners van de provincie Gelderland. Door Covid-19 staan deze sectoren zwaar onder druk.

De provincie wil daarom, aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de gemeenten, de culturele, toeristisch en recreatieve sector steunen met de provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregelen in de vorm van subsidieregelingen en overige maatregelen.  Op 4 en 5 augustus zijn twee nieuwe subsidieregelingen open gegaan.

COVID-19 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties
Wilt u ideeën voor aanpassing van uw bedrijfsvoering, die passen binnen de huidige regelgeving, ontwikkelen en uitvoeren? Heeft u maatregelen genomen met betrekking tot de anderhalvemetersamenleving, of gaat u deze maatregelen nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de provincie.Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, zoals musea, festivals, (kleine)
theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dagattracties, campings, kermissen.

COVID-19 Monumenten met een publieksfunctie of regionale musea
Heeft uw monument met publieksfunctie of regionaal museum te maken
gekregen met gedaalde bezoekersaantallen door de COVID-19 crisis, en zijn de inkomsten als gevolg daarvan gedaald? Deze regeling is bedoeld voor monumenten met een publieksfunctie en regionale musea met minimaal 8.000 betalende bezoekers per jaar.

Let op!
De gemeente Hattem raadt u aan goed naar de verschillende regelingen te
kijken en af te wegen bij welke regeling u het meeste baat heeft. Voor bovenstaande regelingen geldt namelijk dat aanvragers slechts van 1 provinciale COVID-19 overbruggingsmaatregel gebruik kunnen maken.

Ook is het verstandig om niet te lang te wachten met aanvragen: de subsidie-
regelingen werken volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer informatie over de subsidies? Via deze link code komt u alles te weten
over de beschikbare subsidies en hoe deze aan te vragen zijn.
www.gelderland.nl/COVID-19-Subsidies

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in