RTV Hattem werkt aan haar toekomst

Wim Hoogers is voorzitter van RTV Hattem. Al een lange tijd heeft hij met zijn mede-bestuursleden er een opdracht bij: ervoor zorgen dat er een streekomroep komt waar de lokale omroepen van Hattem, Kampen, Zwartewaterland en Zwolle in opgaan.

‘De gesprekken wijzen erop dat we onze eigen lokale omroep kunnen behouden, ieder zijn eigen colour locale en identiteit. Dus we blijven bestaan met onze producties en vrijwilligers. Wat gaat veranderen is, dat er naast de lokale omroep, er een gemeenschappelijke streekomroep komt met een eigen redactie.

Zaterdag 20 april is tijdens een bijeenkomst van de Stichting Nederlandse Lokale Omroepen (NLPO, het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep) helder geworden, dat per 1 januari 2027  de geldstroom verlegd wordt van gemeente naar streekomroep. De licentiehouder wordt op dat moment de streekomroep. RTV Hattem is dus op 1 januari 2027 geen licentiehouder meer. Dat betekent dat we als RTV Hattem niet meer kunnen uitzenden als we niet opgaan in de streekomroep.

Ondertussen is er in Zwolle nog iets anders aan de hand door wat er speelt rond Focus. Die moet vrezen voor haar toekomst als locale omroep voor Zwolle. De gemeente Zwolle wordt van advies voorzien hoe een andere lokale omroep dan RTV Focus in Zwolle nieuw leven ingeblazen kan worden met de benodigde licentie per 1 januari 2025. Vervolgens is het voornemen om deze lokale omroep te laten deelnemen in de Streekomroep IJsseldelta.

Dit alles bemoeilijkt de start van de streekomroep, want op dit moment is niet duidelijk wie  onze gesprekspartner wordt uit Zwolle. Ondertussen gaan we wel door met de vorming van de streekomroep.

Op dit moment spreken de besturen van Hattem, Kampen en Zwartewaterland elkaar op regelmatige basis. Wij worden ondersteund door een kwartiermaker vanuit de NLPO. Hij heeft veel ervaring en adviseert ons.

We hebben afgesproken dat we ons in deze fase gaan focussen. We richten de streekomroep op hoofdlijnen in om op 1 januari 2026 al subsidie te kunnen krijgen, waardoor we de start van de streekomroep kunnen versterken.’

Vertrouwen
‘Op 8 mei was er weer een bijeenkomst, dit keer in Hattem. Het onderwerp was ‘waar staan we’ en ‘hoe gaan we verder’. Maar we hebben ook te werken aan vertrouwen. Tussen Hattem, Kampen en Zwartewaterland, en binnen RTV Hattem. Als voltallig bestuur van RTV Hattem is het niet nodig bij deze vergaderingen van de streekomroep aanwezig te zijn, maar we hebben wel het hele bestuur intensief op de hoogte te houden. Ik ben interim-bestuurder en mede-oprichter van de streekomroep, maar er mag geen verwarring ontstaan dat het een solo-actie is. We doen het samen. Tevens zijn we er ook verantwoordelijk voor, dat Zwolle op een goede manier wordt ingevlochten.

De hoofdlijnen gaan over juridische en productie-technisch zaken. Het fundament moet er eerst liggen voordat het gebouw kan staan. Financieel is er ook nog het nodige te regelen. De subsidie die de streekomroep gaat krijgen, moet besteed worden ten behoeve van de nieuwe organisatie. Als RTV Hattem profiteren wij daar ook van.

Ondanks dat we enorm hard hebben gewerkt, is het fundament nog niet stevig. We moeten afspraken maken waaraan we ons allemaal committeren. Niet iets wat een interim bedenkt. Het gaat om de drie besturen van de huidige lokale omroepen.

Op 1 januari 2026 moet het fundament klaar zijn, maar daarnaast werken we ook verder aan de samenwerking binnen de streekomroep. Als het fundament er ligt, moet er gebouwd worden aan een huis waar het onder andere  gaat over de redactionele situatie. Er komt een hoofdredactie, websiteredactie (nieuwssite en social media) en een programmastaf (radio, tv) met afzonderlijke verantwoordelijkheden en met natuurlijk onderlinge wisselwerking. Door middel van een plan van aanpak zal daar handen en voeten aan gegeven moeten worden.’

Betaalde krachten en vrijwilligers
‘Of er beren op de weg zijn? Je moet mensen zien mee te krijgen. Wie wil meewerken aan de streekomroep? Hoe gaan we de redactie van de streekomroep vormgeven en wie kan de functie van hoofdredacteur invullen. De streekomroep wordt een professionele organisatie met enkele betaalde krachten waar de subsidie merendeels voor bedoeld is. Het is daarmee ook een werkgever. De werkgever heeft te zorgen voor professionalisering van die betaalde krachten, maar ook voor de vrijwilligers. RTV Hattem is een vrijwilligersorganisatie waar, anders dan bij een organisatie waar mensen in dienst zijn, geen sprake is van een hiërarchische relatie.

Bij de streekomroep werken straks ook vrijwilligers, maar met een vrijwilliger heb je zoals al gezegd geen hiërarchische relatie. Dat is heel anders samenwerken. Mensen werken bij RTV Hattem vrijwillig, maar niet vrijblijvend, zeg ik altijd. Voor onze vrijwilligers verandert er op dit punt dan ook niet veel. Ze blijven hun eigen programma’s produceren en presenteren, we blijven nieuws maken en verspreiden.

Als afgevaardigde van RTV Hattem houden wij in de gaten dat Hattem goed bediend blijft worden.’

Is dit alles voor Hattem een gunstige ontwikkeling?
‘Ja, want gaan we niet mee, dan houdt RTV Hattem op te bestaan. Of het qua organisatie en nieuwsgaring gunstig is, hangt af van hoe de streekomroep zich verder ontwikkelt. Maar voor nu is het zo, dat, willen we als lokale omroep niet veroordeeld worden tot een YouTube-kanaal, we mee moeten doen.’

Voorlopig is RTV Hattem nog een zelfstandige omroep. Waarin kan RTV Hattem krachtiger worden?‘Voor de ouderen moeten we zo blijven, maar voor de jongeren moeten we een nieuwe weg inslaan. Zij kijken en luisteren via hele andere kanalen, zoals podcast. Ze zijn gewend om op hun eigen tijd te kijken naar wat ze leuk vinden via streaming en YouTube. Als RTV Hattem moeten we ons nu al afvragen: hoe trekken we jongeren? Wij willen daarom een open dag houden. Er is ruimte voor eigen ideeën, voor het gebruik van nieuwe media. En dat geldt niet alleen voor jongeren. Wat zie je in het dagelijks leven? Doe mee met je eigen camera. Iedereen die zich aangetrokken voelt tot deze nieuwe manier van verslaggeving is welkom.

Het is mijn wens om nog meer zichtbaar te zijn in Hattem. We zijn de belangstellende, maar ook kritische noot. We zorgen voor onafhankelijke nieuwsgaring.

Er zijn veel goede ideeën, maar wie gaat het doen? Vrijwilligers die dit willen oppakken zijn hard nodig.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in