CDA-er Teun Juk vraagt aandacht voor ‘Zorg voor elkaar’

Fractievoorzitter Teun Juk is nummer 2 op de CDA-lijst. Teun Juk: “Het CDA is een partij voor jong en oud. Dat betekent ruimte voor vernieuwing, met behoud van ervaring”. Samen met jongeren kandidaat Judith van Duinen heeft hij een flyer gemaakt. Op de ene kant zijn kernpunten en op de andere kant die van Judith. Teun Juk: “We hebben een prachtig verkiezingsprogramma. Met veel ambitie voor de komende vier jaar. Belangrijk vind ik dat we in Hattem naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen zodat er geen eenzaamheid meer is. Dat is Samen leven, samen doen”.

Hij pleit voor een nieuwe invulling van de locatie Hof van Blom en behoud van goede en zware zorgvoorzieningen op locatie Hanzeheerd De Bongerd. Het gaat hem om goede voorzieningen voor alle Hattemers.

Verder heeft de binnenstad zijn speciale aandacht. Teun Juk: “Dit is de parel van Hattem. Daar moeten we zuinig op zijn. De binnenstad moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een handicap. We hebben een prachtig Marktplein, maar er moet nog wel iets gebeuren. Ik ben voor ruimte voor onze ondernemers om te ondernemen, maar met respect voor de zondagsrust. Ik vind de 7 x 24 uurs-economie geen goede zaak. Er zijn meer waarden in het leven dan alleen maar economie”.

Ook wil het CDA een snelle herindeling van het luchtruim in verband met Airport Lelystad. Teun Juk: “Ik ben er nog niet gerust op dat het goed komt. Een jaar uitstel van de opening van Airport Lelystad is prima, maar Hattem moet nog volop aan de bak”. Hij doelt op de discussie om de vertrekroute over Wezep naar het oosten te verplaatsen. Teun Juk: “Dan verschuift het probleem van Wezep naar Hattemerbroek en Hattem. Ik voel daar helemaal niets voor. Hattemers let op uw zaak!”

Tot slot wil hij iedereen oproepen om toch vooral te gaan stemmen op 21 maart. Teun Juk: “Samen leven, samen doen is ook samen stemmen voor de gemeenteraad. Ik hoop natuurlijk dat ze op mij stemmen”.

@CDA Hattem