Preparateur in Boerderijmuseum Oldebroek

“Ik ben een liefhebber van vogels en vind het prachtig om met de verrekijker de polder in te gaan en de vogels en hun gedrag van afstand te bekijken. Ik denk dat je vogels leuk moet vinden en van vogels moet houden om ze zo natuurlijk mogelijk te prepareren,” zegt Willem van de Wetering.

Ongeveer 25 door de 48-jarige preparateur uit Oldebroek opgezette vogels zijn de komende maanden te zien in het Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10a in Oldebroek.

Jan van de Poll, voorzitter van de inrichtingscommissie van het Boerderijmuseum, is enthousiast over de expositie van Willem van de Wetering. ”De geprepareerde vogels passen heel goed bij de tentoonstelling ”Rien Poortvliet en het boerenleven.”

Willem van de Wetering vertelt dat hij eerder met te prepareren vogels naar Gerrit Dekker ging. Toen Dekker er mee stopte heeft Willem van de Wetering zijn heil elders gezocht. ”De man waar ik toen af en toe een vogel liet prepareren vond het leuk om mij wegwijs te maken in het ’vak’. Ik heb daar veel van opgestoken en ben na enige tijd zelf beginnen te prepareren,” zegt Van de Wetering. Hij was absoluut niet tevreden over de eerste door hemzelf geprepareerde vogels.

Precisiewerk
”Prepareren is precisiewerk. Als je het goed wilt doen is het behoorlijk arbeidsintensief. Ik ben een Pietje Precies en vind dat een geprepareerde vogel er zo natuurlijk mogelijk en levensecht uit moet zien. Willem zegt dat er in ons land geen officiële opleiding voor preparateur is. Wel worden er door onder andere de Nederlandse Vereniging van Preparateurs (NVvP) workshops en dergelijke gehouden. Ook wisselen de leden van de NVvP onderling technische snufjes uit. Om het jaar houdt de NVvP een nationaal kampioenschap voor diverse categorieën.

Hobby
Het prepareren van vogels en kleine zoogdieren is een hobby van Willem van de Wetering, die de kost verdient als servicemonteur van afval verdichtingsmachines. Dat wil hij ook graag zo houden. De meeste geprepareerde vogels uit zijn verzameling zijn verkeersslachtoffers. Willem zegt dat hij de zelf geprepareerde exemplaren niet te koop aanbiedt. Voor derden zet hij af en toe vogels op, die bijvoorbeeld tegen het raam gevlogen zijn.