CDA-fractie overhandigt college groene hesjes

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar overhandigde CDA fractievoorzitter Teun Juk aan de collegeleden een groen hesje.

Teun Juk: “ Afgelopen weekend las ik in het Dagblad Trouween redactioneel commentaar over Duurzaamheid. Het stuk had als kop: Doe de groene hesjes aan!”

Alle politieke partijen in Hattem vinden Duurzaamheid een belangrijk thema. Duurzaamheid is echter niet gratis. Het kost de mensen gelden niet iedereen kan dat betalen. Een nieuwe tweedeling in de samenleving dreigt. Zowel oud PvdA leider Diederik Samsom als CDA voorman Sybrand Buma hebben hier de afgelopen week nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Duurzaamheid moet betaalbaar blijven.

Teun Juk: “In Frankrijk hebben we gezien dat mensen gelehesjes aantrekken en in opstand komen tegen het gezag omdat de benzineprijs omhoog gaat. Het gaat echter om meer dan brandstof alleen. Er is een sluimerende onrust over de gevolgen van de globalisering, over het migratievraagstuk, over de doorgeschoten marktwerking in de zorg, over de kloof tussen arm en rijk en het gebrek aan vertrouwen in de politiek”.

Ook in Hattem staan we voor de uitdaging om de goede maatregelen te treffen. Op het gebied van duurzaamheid gaat het om participatie, om maatschappelijke acceptatie, om maatregelen die alle inwoners -zowel eigen woningbezitters als huurders- ten goede komen. Teun Juk: “Dat is de uitdaging voor zowel raad als college in 2019. Als we daar in slagen, dan zullen in Hattem de gele hesjes in de kast blijven liggen en kunnen de groene aan.

Vandaar dat de CDA fractievoorzitter de portefeuillehouder Duurzaamheid en de overige collegeleden een groen hesje aanbod. Teun Juk: “Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem. Dat wenst ik u allen voor 2019 toe”.

@CDA Hattem

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in