Geologie van de Leemkule

De Leemkule of Leemcule is een enorme kuil die is ontstaan doordat leemlagen werden afgegraven om er stenen van te bakken voor de huizenbouw. Wanneer met het afgraven is begonnen is niet precies bekend.
Als je wat dieper graaft, vertelt deze voormalige groeve echter de ontstaansgeschiedenis van de Veluwe en het IJsseldal, de basis waarop Hattem zich kon ontwikkelen.

Lezing
Heemkunde Hattem nodigt belangstellenden daarom van harte uit voor de najaarslezing over de geologie van de Leemkule, gegeven door Huib van den Brink.
Huib heeft afgelopen voorjaar wat dieper gegraven in de Leemkule en neemt de luisteraars in zijn lezing mee van zijn opgravingen in het heden, terug naar de ijstijden. Hij vertelt over het ontstaan van stuwwal en rivierdal, over wat Urk en Balk met Hattem te maken hebben en waar dat leem en zand in de Leemkule nu eigenlijk vandaan komt.

De lezing wordt gehouden op 31 oktober om 19.30 uur bij Dutch Golf aan de Konijnenbergerweg. De toegang is vrij.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in