Nieuw Leerhuis-programma van Protestantse Gemeente Hattem

De Protestantse Gemeente in wording te Hattem heeft voor het seizoen 2018/2019 een gevarieerd Leerhuis-programma samengesteld met onder meer bibliodrama, filmbesprekingen, een bezinningsavond over ‘anders zijn’ in de kerk en een Stiltewandeling.

Programma
Het programma is in de eerste helft van september van start gegaan met een bibliodrama-avond waarvan er in totaal zes staan ingepland, verspreid over het seizoen. Met wie die betreffende avond aanwezig is wordt gezocht naar een link tussen een bijbelverhaal en het eigen persoonlijke levensverhaal. “Door een rol te kiezen en ons zo in te leven in het verhaal ontdekken we misschien tot onze verrassing meer over onszelf, over een ander en over De Ander”, deelt inleider ds. Wim Hortensius mee.

De eerstvolgende andere activiteit wordt geleid door dominee Dick van de Linde, die op 26 september herstart met een kring die van gedachten wisselt over de Apostolische Geloofsbelijdenis. Belangstellenden zijn dan welkom om 20.00 uur in zaal De Ark in de Grote of Andreaskerk. Het Leerhuis-seizoen wordt volgend jaar april afgesloten met een lezing van dr. L.F. de Graaff in de Emmaüskerk over de betekenis van heiligen.

Meer informatie
Voor meer informatie, ook over het aanmelden, kan de website van de PKN in Hattem worden geraadpleegd met als directe link www.pknhattem.nl/leerhuis

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in