Een zomer lang ‘Wild in de Hattemer Poort’

Bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed staat vanaf zaterdag 18 mei het verdere voorjaar en het zomerseizoen in het teken van ‘Wild in de Hattemer Poort’. Exposities en activiteiten zoals de film ‘Wild’ van Luuc Enting staan deze zomer op het programma.

Tentoonstelling
Op de expositieruimte van de boerderij is een tentoonstelling ingericht over ‘Wild in de Hattemer Poort’. Die is zaterdag 18 mei van 11.00 uur tot 14.00 uur voor het eerst te bezichtigen. Daarna elke zaterdag tot medio september van 10.00 tot 15.00 uur.  De expositie is tot stand gekomen met hulp van verschillende partijen. De Gelderse Natuur en Milieu Federatie zet uiteen wat het doel is van het project Hattemerpoort en welke projecten zijn uitgevoerd. Het Natuurmuseum Holten stelt een twintigtal opgezette dieren in bruikleen beschikbaar en zijn er mooie wildfoto’s te zien van Gerrit van Vemde uit Epe. Ook vind je er schilderijen en tekeningen van Rien Poortvliet.

Tussen Veluws massief en IJsselvallei
“Vrieze’s Erfgoed ligt in de ecologische verbindingszone Hattemer Poort waarmee het wild vrij baan moet krijgen tussen het Veluwe massief en de IJsselvallei. Wat de betekenis is van de Hattemer Poort, hoe dit is gerealiseerd en om welke dieren het onder andere gaat, willen we met deze expositie laten zien”, vertelt Jan Nitrauw namens Vrieze’s Erfgoed.

Activiteiten
Het thema wordt omlijst met verschillende activiteiten, telkens op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

  • Zaterdag 8 juni: workshop dieren tekenen voor kinderen door Bernard Bos, oud-docent tekenen van het Greijdanus College.
  • Zaterdag 15 juni: demonstratie en tekst en uitleg over prepareren van dieren door Willem van de Wetering uit Oldebroek.
  • Zaterdag 22 juni is er van 14.00 tot 16.00 uur een fietsexcursie door de Hattemer Poort onder leiding van projectleider Joost Reijnen.
  • Zaterdag 29 juni geeft Harrie van Ommen een demonstratie carving, het creatief beeldhouwen met de kettingzaag.
  • Zaterdag 13 juli is de Nationale Imkerijdag en die laat het belang van bijen voor de biodiversiteit tot haar recht komen.
  • Woensdag 14 augustus (onder voorbehoud) vertoning van de film ‘WILD’ van Luuc Enting op de agenda.
  • Zaterdag 31 augustus leidt boswachter Lennart Jasper een fietsexcursie naar het ecoduct Tolhuis, het begin van de Hattemer Poort.

Kijk ook op www.vriezeserfgoed.nl.De Hattemerpoort is een groene verbindingszone tussen de Veluwe en de Ijssel en omvat circa 2400 hectare. Het gebied is belangrijk voor veel planten en dieren en daarom wil de provincie Gelderland dit gebied versterken en hiervoor heeft ze een opdracht verstrekt aan de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF). Dat gebeurt door het wegnemen van obstakels zodat dieren gemakkelijk van de Veluwe naar de Ijssel kunnen trekken en omgekeerd. Zo wordt nu de vroegere warmtekrachtcentrale van de Berghuizer papierfabriek gesloopt. Het gebied wordt aantrekkelijk gemaakt voor nieuwe natuur als voedingsbodem voor verschillende (nieuwe) planten- en dierensoorten. Ook de versterking en herontwikkeling van recreatieterreinen als het terrein Ennerveld en het uitbreiden van recreatieroutes behoren tot de doelstelling van de Hattemerpoort.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in