Vaststelling Subsidieregeling 2019

Het college heeft de ‘Subsidieregeling Gemeente Hattem 2019’ vastgesteld. In deze subsidieregeling staat beschreven welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie en welke nadere regels aan de subsidie zijn verbonden.

Als je op basis van de subsidieregeling 2019 in aanmerking komt voor een subsidie, moet jouw organisatie de aanvraag uiterlijk 1 juni indienen.

De subsidie kan worden aangevraagd met een e-formulier via DigiD. Het e-formulier en de subsidieregeling 2019 staan op www.hattem.nl/subsidie. Het formulier kan ook worden opgevraagd via gemeente@hattem.nl