Het verhaal achter de foto – Kor Alons en D.E.V.

Heb jij dat soms ook, dat je een foto ziet en denkt: wat is het verhaal achter de foto?
Nadat er een foto van D.E.V.-jubilarissen in de Hattemer had gestaan (zie hieronder), ging RTV Hattem op bezoek bij één van hen: Kor Alons.

U zingt al 35 jaar bij D.E.V. Waarom D.E.V.?
‘Omdat ik graag zing. Toen ik nog in Slootdorp woonde, in de Wieringermeer, werd ik lid van het gemengd koor. Je moet toch ergens een vrouw vinden (hij zegt dit met een lieve blik, terwijl zijn vrouw Mies meeluistert). Eenmaal in Hattem – we zijn in ’66 gekomen – had ik het druk met mijn werk als docent Duits en met de kerkenraad van de Emmaüskerk. Bovendien zongen we toen op de mavo elke morgen aan het begin van de eerste les. Wat er op neer kwam dat ik meestal solo zong, want de pubers zongen niet zo mee. 

Later hebben we als gezin een verdrietige tijd doorgemaakt waardoor ik stopte met de kerkenraad. Na een tijdje zei Mies: “Waarom ga je niet naar D.E.V.?”. En zo werd ik lid.’

‘D.E.V. betekent Door Eendracht Verbonden, en dat voel je ook. Als er iets aan de hand is met een van ons, leef je met elkaar mee. We hebben dat voor een groot deel te danken aan Willem Spannenberg. Hij is 37 jaar voorzitter geweest. Een samenbindende man die altijd tijd voor je heeft. Hij leeft mee en dat straalt hij uit in het koor (hij is nog steeds lid).’ 

‘Als een van ons overlijdt, zingt het koor tijdens de herdenkingsdienst. Dat wordt altijd erg op prijs gesteld.’

D.E.V. is een groot koor. Is dat niet moeilijk, verbonden blijven?
‘Toen D.E.V. op z’n grootst was hadden we 80 leden. Toen was die verbondenheid er ook. Nu zijn er nog 45 leden. Corona is hier mede de oorzaak van. We konden een lange tijd alleen digitaal zingen en in die tijd zijn er mensen gestopt.’

Men zegt wel dat de mensen tegenwoordig niet meer zo makkelijk lid worden van een vereniging. Hoe zou dat komen?
‘Mensen hebben het druk. Wij vroeger ook, maar vaak was dan de moeder wel thuis. De tijd is anders. Nu gaan de kinderen naar naschoolse opvang, de ouders werken voor een groot deel allebei, dan heb je geen puf meer om er ’s avonds uit te gaan. De beleving is heel anders geworden. Ik kan me dat wel voorstellen. Bovendien, ik ga naar het koor voor de sociale contacten, ook voor het zingen, maar ook voor het plezier en de mensen. Als je overdag werkt, heb je dat niet zo nodig.’ 

U bent 91 jaar en bent 35 jaar lid. Is het wel eens aan de orde geweest dat u eventueel zou stoppen?
‘Nooit. Ik merk wel dat ik ouder word en soms moet afhaken vanwege gezondheid. Zoals na het prachtige kerstconcert in de Open Poort. Met de kerstnachtdienst had ik geen stem meer.’

‘Ik heb altijd met veel plezier gezongen. We hebben wel eens een dirigent gehad die erg goed was. Hij tilde het koor als het ware op. Voor sommigen was dat iets teveel. Zij wilden die druk van ‘het goed moeten doen’ niet voelen. Het is immers ook voor de gezelligheid. Sinds december hebben we geen vaste dirigent, maar gelukkig kan Jacob Schenk ‘van Urk’ tijd maken voor ons. Hij is ook dirigent van het mannenkoor uit Heerde. Wat een stem heeft die man.’

Wat doet zingen met u?
‘Dat weet ik niet…’ Hier schiet Mies te hulp: ‘Zingen maakt je blij’. ‘Ja…’

Hoe lang blijft u nog lid?
‘Ha… Totdat ik teveel moet playbacken of tot dat de dirigent zegt: zou je niet eens stoppen.’ 

Tot die tijd wandelt Kor Alons een keer per week naar de Notenhof aan de Sparrenlaan waar D.E.V. oefent. Of moeten we zeggen: zingt?!

De foto

Dit is de foto die in de Hattemer stond. Het zijn de jubilarissen die tijdens de nieuwjaarsreceptie begin januari in het zonnetje werden gezet. Van links naar rechts:
Alex van der Worp (85) – 60 jaar
Jaap Sobering (88) – 60 jaar lid
(Kor Alons)
Willem Spannenberg (85) – 70 jaar lid
Bert van Dieren (66) – 35 jaar lid
Kobus Spannenberg (77) – 60 jaar lid

>> RPM

3 REACTIES

  1. Heel bijzonder! Ja, ik meen de mannen goed te kennen na al die jaren dat ik zelf lid ben waarvan 37 jaar voorzitter en men heeft gemeend als koor om mij te benoemen tot erevoorzitter. Die vele jaren voorzitterschap heeft een enorme band gegeven voor mij en hoop ook voor- en met veel andere leden. Eén van de leden zei ooit “DEV betekent ook Door (het) Evangelie Verbonden” en dát is de kracht van ons koor, dáár kun – en mag je elkaar op aanspreken. Kor, ik hoop dat wij samen nog mooie jaren samen mogen zingen, in eendracht verbonden onder Gods zegen! Willem

  2. Voor RTV Hattem is het bijzonder om dit verhaal te mogen optekenen. Ria Pool Meeuwsen, webredactie

  3. Wat goed! Was ook mijn eerste leraar Duits, al waren mijn cijfers belabberd. In die tijd te veel nadruk op foutloos schrijven dat was killing voor mij. Lezen en spreken ging me altijd goed af. Mooie leeftijd ook en dat samen met de partner mogen beleven!

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in