D66 Hattem wil vasthouden aan de afspraken rondom lokaal eigendom

Vorige week stond de Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) op de agenda van de Raad, aangevraagd door Agrarisch ondernemer Wielink BV uit Dronten. Deze ondernemer wil een drijvend zonneveld gaan realiseren op de voormalige Zandwinplas aan de Oostersedijk. Dat vindt D66 een goed initiatief, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De Rijksoverheid is van mening dat er voor grootschalige energieopwekking, zoals wind als zon, gewerkt moet worden aan draagvlak onder de bevolking. Bewoners moeten deel kunnen nemen aan dit soort initiatieven.

In de nota “Beleidskader Hernieuwbare Energie” stond dat 20% van de energie projecten bestemd zou worden voor lokaal eigendom. Dat vond de Raad te weinig. Het CDA kwam met een motie dat dit 40% moest worden. Dit werd destijds unaniem door de Raad aangenomen.
Het eerste grote deelproject eind 2020 voor 26.000 zonnepanelen werd morrend door de raad aanvaard met maar 5% bestemd voor lokaal eigendom. Nu werd het tweede deelproject door Wielink met 12.000 panelen op de Zandwinplas aan de Raad voorgelegd, maar ook voor dit project wil de ondernemer niet verder gaan dan 5% voor lokaal eigendom. D66 heeft daarom een drietal moties ingediend:

1.     Er moet sprake zijn van 40% lokaal eigendom;
2.     Alle contracten om dit te regelen moeten openbaar zijn en het ‘mede-eigenaarschap’ voor inwoners van Hattem moet helder en contractueel door PowerdByHattem zijn vastgelegd;
3.     De Zandwinplas moet juridisch helder in een apart bestemmingsplan zijn vormgegeven.

Partijen wijken af van beleidskader
Alleen HattemCentraal heeft deze moties gesteund. Het CDA, de CU en de PvdA hebben tegengestemd. Deze partijen wijken dus af van het door hen zelf vastgestelde Beleidskader. Het CDA kwam vervolgens met een motie dat in de toekomst wel weer gewerkt zou moeten worden met 50% lokaal eigendom. De D66-fractie vond juist dat op deze aanvraag de 40% van toepassing zou moeten zijn en heeft dus tegen deze motie gestemd samen met HattemCentraal.
De CU vond de D66 motie een te harde voorwaarde voor de ondernemer. Zij hebben echter vorig voorjaar wel hun steun uitgesproken voor de 40% eigendom voor de inwoners van Hattem. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een ondernemer maar hoeft te sputteren en dat we dan het eigen kader weer laten vallen,” aldus fractievoorzitter Erik Kort van D66. “Het is juist uitermate belangrijk dat de inwoners van Hattem hier ook in kunnen participeren. Er is veel gemeenschapsgeld mee gemoeid in de vorm van een garantie subsidie en die betalen we uiteindelijk allemaal via onze energierekening!”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in