Lezingen Help Mijn Geloof Loopt Vast!

Geloven gaat bij u en je waarschijnlijk ook niet vanzelf. Veel gelovigen ervaren moeite met zaken die je toch wel kernpunten van het christelijk geloof kunt noemen. Dat zorgt nogal eens voor verwarring.

In een serie van vier bijeenkomsten, georganiseerd door de Theologische Universiteit Apeldoorn en de werkgroep Geloof het zelf! Wordt dieper ingegaan op vier aangevochten kernzaken: heiliging, kerkelijke eenheid, groei in het geloof en uitverkiezing.

Lezing in Hattem

Dr. R.T. te Velde: ‘Om hopeloos van te worden.’  – Over de uitverkiezing.

Donderdag 26 januari 2023 in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk, Korte Kerkstraat 8, 8051 GN Hattem.

“De leer van Gods uitverkiezing heeft mensen tot wanhoop gebracht. Schrijvers als Maarten ’t Hart en Jan Siebelink portretteren sombere zielen die zich voor eeuwig verworpen wanen. Als de Bijbel over uitverkiezing spreekt, is dat in de toonsoort van verrassing en vreugde. Gods liefde die in Christus reddend naar de wereld uitgaat, heeft een eeuwige grond in Gods welbehagen. Wie door de Vader aan de Zoon gegeven zijn, worden door het evangelie geroepen en met vaste hand tot het heil geleid. Wie zich hiervoor afsluit, is inderdaad tot eeuwige ondergang en eeuwige straf bestemd. Gods genade is zo kostbaar, verspeel die niet!”

Statement: “Houd vast… dat Gods uitverkiezing geen perfecte heiligen maar verloren zondaren zoekt die in Christus al hun behoud mogen vinden.”

De inleider heeft zich in het verleden bezig gehouden met het probleem waarover ze het gaan hebben. Ze hebben er ook over gepubliceerd en hun publicaties vinden tot op de dag van vandaag aftrek. Blijkbaar hebben ze wat te zeggen!

In hun inleiding zullen zij refereren aan hun publicatie en het belang van de boodschap daarin heroverwegen en de luisteraars ‘voedsel’ meegeven voor onderweg.

Na de inleiding is er gelegenheid met de spreker en met elkaar in gesprek te gaan. Tevens zal medewerking worden verleend door verschillende muziekgezelschappen.

Aanmelden via helpmijngelooflooptvast@outlook.com onder vermelding van welke avond(en) en het aantal personen.

De avonden beginnen om 19.45 uur. De toegang is vrij. Verdere informatie is te vinden op https://www.tua.nl/nl/agenda/helpmijngelooflooptvast

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in