Hoe ontwikkelt zich de Hattemer bevolking de komende 30 jaar?

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens in Hattem zich in de komende drie decennia? Deze gegevens staan in de regionale bevolkings- en huishoudensprognose, een coproductie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg en onderwijs.

Enkele hoofdlijnen uit de prognose:

  • De bevolking van Nederland groeit de komende drie decennia nog door. Deze groei slaat vooral neer in de Randstad. Aan de randen van Nederland treedt bevolkingskrimp op. In Hattem groeit de bevolking naar verwachting evenals in andere delen van Gelderland en Overijssel.
  • Het aandeel AOW-gerechtigden in de bevolking neemt overal toe. In Hattem was het aantal AOW-gerechtigden in 2018 2,6 duizend en naar verwachting zal deze groep in 2035 uit ongeveer 3,1 duizend personen bestaan en in 2050 uit 3,3 duizend. Het aantal hoogbejaarden (85-plus) loopt sterk op in de toekomst en vooral in de grote steden. In Hattem waren er in 2018 rond de 1 duizend 85-plussers en in 2050 is deze groep naar verwachting twee keer zo groot.
  • Het aantal huishoudens blijft verder groeien. Hierdoor is er tot 2035 extra woonruimte nodig voor driekwart miljoen huishoudens. Deze toename van het aantal huishoudens geldt voor bijna elke regio, al gaat na 2035 aan de randen van Nederland het aantal huishoudens toch afnemen. Het aantal huishoudens in Hattem groeit in de periode 2018 – 2050 met 18%. In 2018 waren er rond de 1 duizend eenpersoonshuishoudens in Hattem en in 2050 zullen dat er 2 duizend zijn.

7% toename Hattemer bevolking
In de komende decennia krijgen de meeste gemeenten te maken met bevolkingsgroei. Dit geldt vooral voor de grote steden en diverse randgemeenten. Toch krijgt één op vijf gemeenten te maken met bevolkingskrimp (van meer dan 2,5 %). Deze gemeenten liggen vaak aan de randen van Nederland. In Hattem neemt de bevolking tot 2050 toe en zal dan met 7% zijn toegenomen ten opzichte van 2018.

In 2050 18,5 miljoen Nederlanders
De bevolking van Nederland blijft in de toekomst groeien, vooral door de internationale migratie. In 2050 telt Nederland naar verwachting 18,5 miljoen mensen, tegen 17,3 in 2019. Regionaal zijn de verschillen groot. De bevolkingsgroei concentreert zich in de Randstad, Noord-Brabant en delen van Gelderland en Overijssel.

De prognose is met onzekerheden omgeven; om deze reden zijn er onzekerheidsintervallen opgesteld, waarbij de kans twee op drie is dat de gemeentelijke bevolkingsgroei binnen deze bandbreedte zal blijven. Hattem varieert in deze interval tussen Sterke groei (10% of meer) en Krimp (2,5% tot 10%).

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in