Raad Oldebroek twijfelt aan zin samenwerken met Hattem

De gemeenteraad van Oldebroek is niet te spreken over de manier waarop het concept van de Regionale Energie Strategie tot stand is gekomen. Ook heeft de raad geen goed woord over voor buurgemeente Hattem, die zelfstandig besloot geen windmolens te willen plaatsen. “Wat heeft samenwerken dan nog voor zin?”

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken gemeenten met elkaar af hoe zij de komende jaren overstappen op duurzame energie. Nunspeet, Elburg, Ermelo, Oldebroek, Putten, Harderwijk en Hattem denken samen na over de RES Noord-Veluwe.

Een concept van die RES wordt deze weken besproken in de gemeenteraden van de Noord-Veluwe. Zo stemde de gemeenteraad van Elburg unaniem in met het concept, terwijl de Hattemse raad aangaf geen windmolens te willen zolang er nog geen lokale omgevingsvisie is opgesteld.

Meer dan 50% van de windenergie?
Dat laatste steekt de raad van Oldebroek. “In de tekeningen lijken wij meer dan 50% van windenergie in de hele regio te realiseren”, sprak SGP’er Erik Doornwaard. “Als een buurgemeente al meteen bepaalde opties torpedeert, waarom zouden we dan nog samenwerken?”, vroeg Popke Graansma zich namens de ChristenUnie af.

Wethouder Bob Bergkamp stelde de raad gerust. “Het betekent niet dat wij daadwerkelijk 53% van de windenergie gaan realiseren. Elke gemeente moet 50% van zijn energie duurzaam opwekken. Als Hattem weigert dat met windmolens te doen, zullen ze meer zonne-energie moeten opwekken.”

Zonne-energie in Hattem
De gemeente Hattem zet in op zonne-energie. Er wordt onderzocht of zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de voormalige vuilstort nabij de Leemkule. Hoewel de provincie heeft ingestemd met dit onderzoek, zijn er bij voorbaat al bezwaren tegen dit plan, omdat het hier om een Natura 2000 gebied gaat.
Tijdens de Raadsvergadering van 29 juni 2020 is in de gemeenteraad van Hattem gestemd over het voorgenomen onderzoek. De heer Keizer van de PvdA legde hierover een stemverklaring af. Hij is van mening dat er voldoende opwekcapaciteit is en dat de mogelijkheden in de bebouwde omgeving onvoldoende zijn onderzocht.

Foto: Google Maps

Wielink – zonnepark
Tussen spoor en N50 wordt een particulier initiatief van Wielink voorbereid voor een zonnepark op Hattems grondgebied. Het ontwerpbestemmingsplan hiervoor ligt inmiddels bij de gemeente Hattem ter inzage. Het betreft een park van ongeveer 15 ha waaronder de grondplas aan de Oostersedijk.

 

 

 

 

Dit bericht is mede op basis van een publicatie van:

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in