Groei van de economie op de Veluwe blijft achter

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat in 2021 de economische groei in Nederland 5% bedroeg. De gegevens leidt men af van het “Bruto Binnenlands Product”. Dit is de totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen de grenzen van een land worden geproduceerd in een bepaalde periode, meestal een jaar.

Veluwe blijft achter
De Veluwe blijft, met 4%, wat achter bij het landelijk gemiddeld. Maar ondanks de grote invloed van Corona werd er toch een positief groeiresultaat geboekt.
Uitschieters waren de regio’s IJmond (+ 7,9%) en Delfzijl (+ 3,3%)

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid had wel te lijden onder Corona: in heel Gelderland daalde de werkgelegenheid met 0,8 procent. Maar dat cijfer is al veel positiever dan de 2,1% daling van het jaar daarvoor.

Bron: CBS

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in