Verkenner voor de Kop van de Veluwe komt eraan

Gedeputeerde Staten (GS) wil dat er een verkenner komt om een samenwerkingstraject te onderzoeken tussen de gemeente Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet.

Opdracht
GS heeft daarover een brief gestuurd aan de gemeente Hattem. GS wil de verkenner de opdracht geven een toekomstverkenning te maken voor een breed gebied op de kop van de Veluwe.  Bij deze verkenning moet rekening worden gehouden met de regionale agenda’s die er al zijn, zoals Regio Zwolle en Cleantech. Verder zal de verkenner worden gevraagd het speelveld in kaart te brengen (samenwerkingen, bestuurlijke relaties en urgentiebesef).
De gemeente Epe heeft aangegeven niet aan deze verkenning mee te doen, omdat deze gemeente zich meer richt op de Cleantechregio.

Sterk Bestuur
De gemeente Hattem is door GS gevraagd input te geven aan de opdrachtformuliering voor de verkenner. Door dat te doen, kan Hattem invloed uitoefenen en meedenken over de ontwikkeling van de Kop van de Veluwe en de eigen gemeente.
In 2015 is het rapport Sterk Bestuur gepubliceerd. Hierin werd uitgegaan van samenvoeging van gemeenten. De concept-opdracht zoals die nu beschikbaar is, biedt meer ruimte voor inbreng van de raad en mogelijk ook voor inwoners.

Als geen input wordt gegeven aan de provincie, zou Hattem de kans laten liggen om richting te geven aan zijn eigen perspectief. Verder is op dit moment, door de recente provinciale verkiezingen, nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe gekozen GS voor herindelingsdoelstellingen van gemeenten en de invulling van de kwaliteit van het openbaar bestuur, zoals dat is beschreven in het rapport Sterk Bestuur.

Tijdens de vergadering van 20 mei a.s. van de Commissie Algemene Zaken en Ruimtelijke ordening en de Commissie Sociale Zaken staat het punt van de concept-opdracht voor de Verkenner, zoals die is geformuleerd door GS, ter bespreking op de agenda.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in