Hattems Model voor jeugdpreventie verder als ‘Krachtig Hattem’

Woensdag 10 april vond in een goed gevuld MFC De Marke de aftrap plaats van het Hattems Model, tijdens de bijeenkomst omgedoopt in Krachtig Hattem. Dit project moet bijdragen aan een gebundelde aanpak van jeugdpreventie en -zorg. Naast informatie over de inhoud van deze aanpak was er ook gelegenheid voor de deelnemers om verder kennis te maken.

Hattem biedt kansen
Wethouder Tjitske Siderius opende de bijeenkomst met de bekende woorden:’It takes a village to raise a child’. Siderius signaleert in Hattem veel korte lijntjes tussen sport, welzijn, onderwijs, gezinnen, kerken en clubs waardoor Hattem het karakter van zo’n village vertoont en het Hattems Model een goede kans van slagen heeft. Siderius noemde ook de Hattemse ChristenUnie die enkele jaren terug begon met pleiten voor een meer integrale aanpak van preventie bij jongeren, waarvan dit het eerste resultaat is.
(lees verder onder de foto …)

Opgroeien in een kansrijke omgeving
Christien Pieters is adviseur Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)van het Trimbos instituut. Zij adviseert ook de gemeente Hattem en toont zich onder de indruk van opkomst uit de verschillende geledingen binnen Hattem. Pieters:’Het Trimbos Instituut ontwikkelde Opgroeien in een kansrijkeomgeving (OKO), een vertaling van het IJslands model naar NL situatie. OKO is alleen gericht op preventie, het Hattems model richt zich ook op de zorg.’
Vervolgens schetst ze de in IJsland ontwikkelde aanpak die succes lijkt te hebben. ‘Uit onderzoek blijkt dankzij deze aanpak een sterke daling in gebruik van drank, tabak en drugs bij jongeren. De uitwerking van het OKO model voor Hattem richt zich niet zozeer op de jongeren zelf, maar op de mensen en de omgeving waarin en -mee die jongeren verkeren: gezin, vrijetijdsbesteding, peergroep en school. Op 27 juni vindt de presentatie plaats van de uitkomsten van een eerste onderzoek onder middelbare scholieren in Hattem. De resultaten daarvan vormen het startpunt voor beleidsvorming, uitvoering en monitoring, een cyclus waarin jongeren tweejaarlijks worden bevraagd op aspecten van tijdsbesteding en welzijn.’

Krachtig Hattem
Dan is het woord aan Cecile de Haan, de procesbegeleider voor het Hattems Model voor preventie en zorg dat verder gaat als Krachtig Hattem. Deze naam is bedacht door Niels Slot, beleidsmedewerker bij de gemeente Hattem. Hij mag na onthulling van de nieuwe naam een taart in ontvangst nemen.
De Haan schetst de aanpak voor Hattem: ‘Met Krachtig Hattem werken we vanuit de kracht van de gemeenschap en willen we een sterke basis voor kinderen en jongeren neerzetten. Voor kleine kinderen is het belangrijk dat het gezin voorziet in basisbehoeften. We stimuleren daartoe ook het gesprek en de ontmoeting tussen ouders. Bij het ouder worden, komen ook andere levensverbanden in beeld en werken we met Krachtig Hattem aan mentaal welbevinden, bewegen en sport, voeding, mediawijsheid, en pestpreventie.’

De deelnemers gooien verschillende lijntjes uit

Inspiratierondes
Na de presentaties maken de deelnemers verder kennis met elkaar en worden de contacten die er vaak al zijn in het Hattemse uitgediept. Met behulp van lange draden katoen ontstaat letterlijk een netwerk waarin betrokkenen bij onderwijs, sport, kerken en andere geledingen met elkaar in gesprek komen.

Van handhaven naar Krachtig Hattem
Marinus Kers, raadslid voor de Hattemse ChristenUnie toont zich na afloop van de lancering van Krachtig Hattem verheugd: ‘Voor mij is dit een prachtige dag. In september 2021 bespraken we in de raad de overlast door jeugd bij de Hattemse Verkentoren. Het ging toen veel over regels stellen en handhaven. Ik stelde toen in de raad de vraag of het college eens wilde onderzoeken of het IJslands Model kansen biedt voor Hattem. Dit model werkt veel meer vanuit een bemoedigende, ondersteunende dan vanuit een negatieve benadering. We zijn inmiddels een college verder en ik ben er best trots op dat het drie jaar later handen en voeten heeft gekregen. Het Hattems Model maakt onderdeel uit van het bestuursakkoord dat we met D66 en Pvda/GroenLinks sloten en met ‘Krachtig Hattem’ hebben we een mooie uitwerking in huis.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in