Gemeente Hattem stelt subsidieregeling Hanzejaar open

Inwoners, ondernemers, verenigingen en andere geïnteresseerden kunnen sinds 27 februari 2023 een voorstel voor subsidie indienen die betrekking heeft op het Hanzejaar 2023. In dit jaar wordt het eeuwenoude handelsverbond de Hanze gevierd. De gemeente Hattem stelt in totaal € 30.000 beschikbaar voor plannen die bijdragen aan de beleving van de Hanze in Hattem. Per initiatief kan een bijdrage van maximaal € 3.000 worden aangevraagd.

Het Hanzejaar 2023
In 2023 geven de Hanzesteden in het oosten van het land extra betekenis aan 800 jaar Hanze gedachtengoed. Met het Hanzejaar willen de negen steden het cultuurtoerisme voor de lange termijn vergroten. Maar het Hanzejaar is er niet alleen voor toeristen. Hattem betrekt nadrukkelijk haar eigen inwoners, ondernemers en verenigingen bij het organiseren van activiteiten. Samenwerking en trots wordt hierbij gestimuleerd. Een belangrijke waarde van het Hanze gedachtengoed in de Middeleeuwen was samenwerking. Het bracht de steden groei en rijkdom. Anno 2023 is samenwerking nog steeds de kracht van Hattem!

Diverse Hanze-activiteiten
Van 1 april tot en met 31 december 2023 zijn in de Hanzesteden diverse activiteiten en evenementen te beleven die in het teken van de Hanze staan. Denk aan activiteiten op het gebied van kunst, muziek, cultuur, educatie, erfgoed, sport en economie. In iedere Hanzestad worden lokale activiteiten georganiseerd, zoals in Hattem het Kunstfestival, de Langste Dag en het Dikke Tinnefestival. Maar er zijn ook evenementen die de steden gezamenlijk oppakken, zoals de IJsselbiënnale, fiets- en wandelroutes tussen de steden en 24H Hanze. Op www.visithattem.nl zijn al verschillende evenementen te vinden

Voorwaarden voor de subsidie
Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat de activiteiten passen binnen het thema Hanze, plaatsvinden in Hattem en toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het is ook van belang dat de activiteiten passen binnen het bestaande aanbod. En dat ze bijdragen aan ontmoeten, verbinding, betrokkenheid en trots bij inwoners en bezoekers. Van de aanvragers wordt een projectplan en een begroting gevraagd. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.hattem.nl/hanze. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 3 april 2023. De gemeente beslist in samenspraak met Visit Hattem na 3 april over de toekenning ervan.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in