Intrekken onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Waterschap Vallei en Veluwe trekt vanaf zaterdag 9 september 2023 het onttrekkingsverbod oppervlaktewater grotendeels in. Voor het Apeldoorns Kanaal blijft het onttrekkingsverbod nog wel van kracht tussen Dieren en Heerde.

Sinds juni 2023
Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater gold sinds 22 juni 2023. In de maanden juli en augustus is veel neerslag gevallen in het beheergebied van het waterschap. Daardoor heeft het systeem zich goed kunnen herstellen en zijn de grondwaterstanden en oppervlaktewaterstanden vrijwel overal goed op peil. Bovendien heeft het waterschap verschillende maatregelen getroffen om het water zoveel mogelijk vast te houden.

Apeldoorns Kanaal
Alleen in de eerste vier delen van het Apeldoorns kanaal blijft het onttrekkingsverbod van kracht. Het gaat dan om het eerste tot en met het vierde pand, van de Dierense Sluis in Dieren tot en met de Bonenburger Sluis in Heerde. Het Apeldoorns Kanaal is sterk afhankelijk van neerslag en voeding vanuit de sprengenbeken. De waterafvoer van sprengenbeken ten zuiden van Apeldoorn is nog gering, daarom is het opheffen van het onttrekkingsverbod hier nog niet aan de orde.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in