Vier proefvlakken voor verbeteren beloopbaarheid Markt

De gemeente Hattem gaat vier proefvlakken aanleggen op de Markt om te onderzoeken ´hoe de beloopbaarheid kan worden verbeterd.´ Er worden vier vlakken aangelegd met de bestaande stenen, maar met verschillend voegmateriaal én een verschil in breedte van de voegen.

Inwoners, ondernemers, organisaties, bezoekers en andere belanghebbenden worden gevraagd in de zomer hun mening te geven. Op basis van de resultaten wordt een duurzame oplossing gezocht voor de verbetering van de beloopbaarheid van de Markt.

De oplossing wordt getoetst aan vijf criteria: beloopbaarheid/comfort, beeldkwaliteit, kosten voor realisatie en onderhoud, stabiele vloer met duurzame voegen en waterafvoer.

In de winter van 2015/2016 werd het huidige plein aangelegd. In de loop van 2016 en 2017 werd de beloopbaarheid van het plein slechter door een combinatie van natuurstenen keien met een relatief brede voeg en een ondergrond van basaltsplit met een vaste voeg. De verwachting is dat de beloopbaarheid verbetert door de voegen smaller te maken en het voegmateriaal duurzamer. Deze veronderstelling wordt getest met de proefvlakken.

Wethouder Auke Schipper is tevreden met de gekozen aanpak: ‘Het is teleurstellend dat de bestrating van het huidige plein niet voldoet als het gaat om toegankelijkheid. We willen echter een goede oplossing vinden, zodat we straks een plein hebben dat goed beloopbaar is, mooi is om te zien, stabiel en duurzaam is en die goed water afvoert, en dat alles tegen acceptabele kosten. Ik vind het belangrijk dat we samen met onze inwoners en met professionals bekijken welke van de vier mogelijke oplossingen het optimale resultaat geeft. Na de testperiode volgt er een besluit van het gemeentebestuur waarin we de vijf criteria samen met de resultaten van de testperiode integraal afwegen. Op die manier hoop ik de ergernis over de Markt zo snel mogelijk aan te kunnen pakken.’

Testmomenten in augustus en september
De gemeente organiseert tijdens de proefperiode in augustus en september een aantal testmomenten. Tijdens deze testmomenten wordt iedereen uitgenodigd om de proefvlakken te testen en hun ervaringen te delen met de gemeente. Daarvoor volgt een algemene uitnodiging met meer informatie over de testmomenten. De gemeente nodigt daarnaast specifiek personen uit die afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel om de begaanbaarheid voor minder validen te testen. Voor de beoordeling van de beeldkwaliteit wordt advies gevraagd aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

Proefvlakken
De gemeente legt halverwege juli vier vlakken van 5 bij 5 meter aan in de rijbaan op de Markt. De vlakken zien er als volgt uit:
1. Het bestaande steenverband met bestaande voegbreedte. De huidige voegen worden verwijderd en de ruimte tussen de stenen wordt gevuld met een cementmengsel. Bovenop het cementmengsel komt een voegmateriaal dat bestand is tegen zwaar verkeer;
2. De stenen worden opnieuw gelegd met een onderlinge afstand van 1 centimeter. De huidige voegen worden verwijderd en de ruimte tussen de stenen wordt gevuld met een cementmengsel. Bovenop het cementmengsel komt een voegmateriaal dat bestand is tegen zwaar verkeer;
3. De stenen worden opnieuw gelegd met een onderlinge afstand van 1 centimeter. De fundering wordt aangevuld met brekerzand en de voeg wordt van bovenaf gevuld met een mengsel van split en brekerzand;
4. De stenen worden zo dicht mogelijk tegen elkaar aangelegd. De fundering wordt aangevuld met brekerzand en de voeg wordt van bovenaf gevuld met een mengsel van split en brekerzand.

Bereikbaarheid binnenstad
Aan de kant van de Koestraat worden twee proefvlakken aangelegd in de week van 16 juli. Twee vlakken aan de zijde van de Kerkhofstraat worden aangelegd in de weken van 23 juli en 30 juli. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer op de Markt en naar de Kerkstraat.

In de week van 16 juli worden twee vlakken aangelegd op de rijbaan voor de kerk aan de zijde van de Koestraat. Vanwege deze werkzaamheden is de toegang tot de Markt vanaf de Koestraat afgesloten. Doorgaand verkeer over de Markt is gestremd. Het verkeer in de richting van de Kerkstraat wordt omgeleid via de Ridderstraat en Kerkhofstraat. In de Kerkhofstraat wordt de rijrichting omgedraaid. Vanwege de werkzaamheden blijft de Kerkstraat ook na 12.00 uur open voor gemotoriseerd verkeer.

In de weken van 23 en 30 juli worden twee proefvlakken aangelegd op de rijbaan aan de kant van het stadhuis. In deze periode is de Kerkstraat gewoon bereikbaar via de Koestraat en de Markt. Doorgaand verkeer over de Markt is gestremd. De Kerkhofstraat is bereikbaar via de Ridderstraat. Ook in deze weken blijft de Kerkstraat na 12.00 uur open voor gemotoriseerd verkeer.