Bestuur sv Hatto Heim treedt af

Zowel de voetbalvereniging sv Hatto Heim als vv Hattem hebben plannen om de kleedkamers te renoveren. Doel van deze grote renovatie is de accommodaties op een kwalitatief goede manier in stand te houden, zodat deze daarna voldoen aan de eisen van deze tijd. Tijdens de ledenvergadering van Hatto-Heim op 23 mei heeft het bestuur de plannen voor de renovatie gepresenteerd. De leden blijken het niet eens te zijn met de voorgenomen renovatie, vanwege de forse kosten die hieraan verbonden zijn.

Extra ledenvergadering
Vanmorgen hebben alle leden van Hatto-Heim een e-mail ontvangen waarin zij worden uitgenodigd voor een extra algemene ledenvergadering op woensdag 13 juni. Ook staat in deze e-mail dat het bestuur aftreedt per 30 juni. Het bestuur blijft zijn taken na 1 juli uitvoeren op demissionaire basis.

Bestuursreactie na ledenvergadering
Het bestuur van Hatto-Heim wil niet reageren op dit nieuws en gaat pas na de ledenvergadering van 13 juni een reactie geven.

Kosten
Aan de renovatie van de kleedkamers zijn forse kosten verbonden. vv Hattem heeft daarvoor bij de gemeente Hattem een verzoek voor een geldlening ingediend. Het College van B&W stelt de gemeenteraad voor vv Hattem een krediet te verstrekken ter hoogte van 50.000,- euro onder voorwaarde van een positieve beoordeling van Stichting Waarborgfonds Sport.

Kwaliteit
Tafeltennisvereniging Smash ’70 en de Hattemse Mixed Hockey Club hebben eerder ook dergelijke kredieten gekregen van de gemeente. Het beoogd effect voor de gemeente Hattem is dat verenigingen hiermee de accommodaties op een kwalitatief goede manier in stand houden, zodat zij hun maatschappelijke activiteiten kunnen blijven aanbieden.