#Hattemkiest – gemeenteraadsverkiezingen- de slogans

Hattem gaat volgende week naar de stembus. Woensdag 16 maart zijn de officiële landelijke gemeenteraadsverkiezingen. Iedere inwoner van Hattem van 18 jaar of ouder kiest dan de gemeenteraad.

En dat is belangrijk, want de raadsleden die gekozen worden, nemen politieke besluiten die elke Hattemer aangaan. Daarom is het advies om te gaan stemmen. Dat kan dit jaar op drie dagen: maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart.

Van woensdag 2 februari tot en met vandaag hebben de politieke partijen op deze pagina hun mening gegeven over een aantal actuele stellingen. Van oplossingen voor de woningnood, tot voorzieningen voor de jeugd en van armoedebestrijding tot wat te doen met vliegveld Lelystad.

In deze slotaflevering laten alle politieke partijen hun licht schijnen over hun verkiezingsslogan. Waarom is ervoor gekozen, waar staat die slogan voor en wat is er nog meer belangrijk om te weten?


Wij zoeken samen naar vertrouwen. Soms door alleen maar te luisteren, soms door de ander te zien of door er gewoon te zijn voor onze naaste. Samen hebben we hard gewerkt voor onze mooie stad. We kennen de kracht van Hattemers om er voor elkaar te zijn, dus we vertrouwen op onze stad en haar inwoners.
Maar bovenal vertrouwen we op God en zijn liefde voor deze wereld. Dat willen wij laten zien door ons werk voor een bloeiend Hattem. Daarom gaan wij graag en enthousiast met vertrouwen verder. Is dat ook met uw vertrouwen?

Voor ons betekent ‘Samen voor Hattem’ dat we staan voor een Hattem waar we samen leven en omzien naar elkaar. Samen gaan we voor een gezonde leefomgeving, waarin Hattemers goed kunnen wonen en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Waar in Hattemers in alle levensfasen kunnen genieten van alle goede voorzieningen, verenigingen, natuur en ons rijke culturele leven. Samen maken we Hattem duurzaam en energieneutraal.
We gaan ook voor een sterk bestuurlijk en zelfstandig Hattem, met een toegankelijk college en een betrokken gemeenteraad voor de inwoners. Voor een goed bestuur waarbij we samen met de Hattemers plannen maken en in gezamenlijkheid met de andere politieke partijen goede besluiten nemen.

Sociaal, omdat wij staan voor sociaal beleid waarbij wij omkijken naar elkaar en zij die extra steun nodig hebben deze ook krijgen. Denk aan schoolzwemmen, de bibliotheek, ondersteuning minima, aandacht voor eenzaamheid, armoede etc.
Groen, omdat wij zuinig zijn op onze mooie en groene omgeving. En wij deze willen versterken waarbij behoud of beter gezegd uitbreiding van de biodiversiteit belangrijk is. Maar ook groen omdat wij de noodzaak van de energietransitie onderschrijven en dat met een nuchtere kijk doen. Het moet werkelijk wat voor het klimaat opleveren!
Betrouwbaar, omdat wij een heel lange staat van dienst in het college van Hattem hebben. Maar zeker ook omdat wij zeggen waar we voor staan en wij staan voor wat wij (in het verkiezingsprogramma) zeggen. Wij vertellen het eerlijke verhaal. Ook belangrijk is dat de financiën van de gemeente op orde moet blijven, zodat de voorzieningen die wij koesteren behouden kunnen worden.

De titel van ons verkiezingsprogramma is ‘een positief resultaat voor iedereen’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hanteren wij de slogan ‘Hattem blijft goed, wordt beter’. Wij zijn van mening dat er veel is om trots op te zijn in Hattem. We leven in een mooie groene omgeving en kunnen genieten van goede voorzieningen. Daarom is ons standpunt: wat goed is, moet goed blijven en wat beter kan, moet beter worden. We gaan graag met alle Hattemers in gesprek om erachter te komen, wat er beter kan in uw buurt.

Wij denken – door andere keuzes te maken – bijvoorbeeld extra geld te kunnen besteden aan sport, cultuur en andere voorzieningen, zonder dat er in totaal meer wordt uitgegeven door de gemeente. Door flink in te zetten op bouwen waar mogelijk en gewenst, ontstaan er voor alle generaties meer mogelijkheden om passend te wonen. Door fors in te zetten op zonnepanelen, zowel op de daken als op de voormalige vuilstort, nemen we onze lokale verantwoordelijkheid in de energietransitie. Zo kan Hattem goed blijven en nog beter worden.

Samen bouwen aan de toekomst is de samenvatting van ons programma. We hebben in Hattem, en de rest van Nederland te maken met een woon- en klimaatcrisis. Daar moeten wij met elkaar de schouders onder zetten. Voor de toekomst is het belangrijk dat wij de komende vier jaar vol gas geven op deze thema’s zodat wij betaalbaar kunnen wonen in een duurzaam Hattem. Het is belangrijk om dit samen en met elkaar te doen.
Samen met onze inwoners, ondernemers, musea, verenigingen en anderen. De afgelopen twee jaar hebben wij elkaar door corona weinig of niet gezien, hoogstens via een beeldscherm. Het is tijd om elkaar weer te zien en te spreken.

Wij stellen Hattem Centraal. U doet ertoe.
Wij staan open voor uw mening.
Uw deskundigheid telt.
Iedereen doet mee.
Ga dus stemmen!


Heeft u de stempas op 3 maart nog niet ontvangen?
Neem dan contact op met de gemeente Hattem.


Waar en wanneer stemmen?

 • De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op woensdag 16 maart. In het stadhuis is het mogelijk om op 14 en 15 maart al een stem uit te brengen. Het stembureau in het stadhuis is die drie dagen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
 • Op woensdag 16 maart zijn 7 stembureaus in Hattem geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Naast het stadhuis zijn dat Emmaüskerk, Ontmoetingskerk, De Marke, Vrije Baptisten Gemeente Hattem, de Open Poort en het IJsbaangebouw.
 • De voorlopige verkiezingsuitslag is woensdagavond 16 maart bekend. Een aantal dagen later volgt de definitieve uitslag en dan wordt duidelijk welke vijftien raadsleden in de Hattemer gemeenteraad komen.

  1. Christenunie: ‘Met vertrouwen verder
  2. CDA: ‘Samen voor Hattem
  3. PvdA / Groen Links: ‘Sociaal, groen en betrouwbaar
  4. VVD: ‘Positief resultaat voor iedereen
  5. D66: ‘Samen bouwen aan de toekomst
  6. HattemCentraal: ‘Samen verder met een Hattem waar iedereen meedoet

Kijk ook op www.hattem.nl/Onderwerpen/Actueel/Verkiezingen_2022


 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in