Drie nieuwe Hattemers ondertekenen Participatieverklaring

Op 6 maart ondertekenden drie personen de Participatieverklaring. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen en wonen in Hattem. In de Participatieverklaring geven zij aan betrokken te zijn bij de Nederlandse samenleving.

Vluchtelingencontact
Namens het college van B&W was Wethouder Carla Broekhuis-Bonteaanwezig bij de ondertekening: ‘Deze mensen wonen sinds enige tijd in Hattem en ik hoop dat ze zich inmiddels al een beetje thuis voelen hier. In de aanloop naar de ondertekening van de Participatieverklaring zijn deze nieuwe Hattemers geholpen door Stichting Vluchtelingencontact Hattem of een andere betrokken vrijwilliger. Ze kregen bijvoorbeeld uitleg over de normen en waarden in de Nederlandse samenleving en wat de Participatieverklaring precies inhoudt. Deze ondersteuning vanuit Vluchtelingencontact is erg waardevol: het is belangrijk dat mensen hun draai kunnen vinden en zich goed kunnen redden in Hattem.’

Traject
Voor nieuwkomers die vanaf 1 oktober 2017 een verblijfsvergunning en huisvesting hebben, is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Dat betekent dat alle nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring moeten doorlopen bij de gemeente. Het participatieverklaringstraject bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring.

Verklaring
Gemeenten laten nieuwkomers op deze manier kennismaken met de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Dit wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de nieuwkomer verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in