Zoektocht naar beeld- en klanktaal in poëzie

In de Emmaüskerk aan de Dorpsweg wordt deze maand een zoektocht geouden naar ‘de prachtige klank- en beeldtaal in poëzie’. Dit gebeurt op dinsdag 20 en 27 maart onder leiding van Geert te Velde, beide keren vanaf 20.00 uur.

“We gaan op zoek naar wat werkelijk belangrijk is in ons leven en proberen via poëzie ook contact te zoeken met God, hier en daar met een filosofische inslag”, vertelt Te Velde.

Hij nodigt iedereen met een beetje gevoel voor taal uit om een bijdrage te leveren aan deze avonden, die georganiseerd worden in het kader van het Leerhuis-programma van de Protestantse Gemeente Hattem.

Er worden onder meer gedichten besproken van Ed Hoornik, Rutger Kopland, Martinus Nijhoff en Guillaume van der Graft. Wie zich vooraf voor één of beide bijeenkomsten wil opgeven, kan dit doen via Leerhuis@kpnmail.nl. De toegang is vrij.