Succesvolle kerstpakkettenactie ‘De Fontein’

Al een aantal jaren organiseert ‘De Fontein’ in samenwerking met hulpverlenende instanties in Hattem een inzameling van houdbare levensmiddelen.

Deze producten worden in de vorm van kerstpakketten worden verspreid onder Hattemers die het financieel moeilijk hebben of het om een andere reden goed kunnen gebruiken.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van de Hattemers was opnieuw groot. Veel mensen kwamen levensmiddelen, giften en zelfs complete kerstpakketten in de boekwinkel brengen. Ook was er veel financiële steun van bedrijven en kerken. Een groep vrijwilligers heeft enthousiast meegeholpen bij het inpakken en rondbrengen van de kerstpakketten. Uiteindelijk zijn zo’n 110 kerstpakketten rondgebracht.

Bedankt!
Stichting De Fontein bedankt iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd en wenst iedereen een goed en gezond 2020!

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in