Verkeersbesluit De Kampen

Met de herinrichting van de wijk De Kampen is een nieuwe verkeerssituatie ingesteld. In deze wijk is een 30 km zone van kracht en de straten tussen de Hogenkamp en de Randweg zijn eenrichtingsverkeer. Deze situatie geldt voor het grootste deel al geruime tijd. Recentelijk is de situatie voor de Pannenkoekenkamp nog aangepast, waardoor deze straat (hoofdweg en parallelweg) volledig eenrichtingsverkeer is geworden. Het College van B&W heeft nu het formele besluit over de verkeerssituatie genomen.

In de informatierubriek van de gemeente van 8 augustus is te lezen wat het besluit inhoudt. Uitgebreid staat beschreven op welke punten verkeersborden worden geplaatst, terwijl deze borden er al lang staan. Het besluit is derhalve geen verandering ten opzichte van de situatie zoals die nu is. Wel nieuw is dat tegen de verkeersmaatregel bezwaar aangetekend kan worden. Hoe dat moet, staat ook op de gemeentepagina.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in