Speciale status voor Regio Zwolle in Nationale Omgevingsvisie

Minister Kajsa Ollongren heeft Regio Zwolle een bijzondere status in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gegeven. In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Met de erkenning van NOVI-gebied gaat Regio Zwolle een langdurige samenwerking aan met het Rijk met accenten op het verder ontwikkelen tot een klimaatrobuuste en economisch vitale regio met een blijvend aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Ook Hattem maakt deel uit van Regio Zwolle.

Water en klimaat
“Regio Zwolle als NOVI-gebied is een kans voor alle 22 regiogemeenten, de 4 provincies, de betrokken waterschappen en de landelijke overheid om in de komende jaren nog meer rekening te houden met het toekomstige klimaat in alles wat in de regio gebeurt. Het water en de verandering van het klimaat zijn al belangrijk in de regio, maar gaan de komende jaren op vernieuwende manieren nog meer terugkomen in ideeën en plannen. Zo houden we zoveel mogelijk rekening met het klimaat en het ‘nieuwe normaal’. En dat draagt bij aan het goede leven in onze regio”, aldus Roger de Groot, voorzitter van de opgave Leefomgeving. “De toenemende ruimtevraag voor wonen, mobiliteit en de energietransitie vraagt nu om keuzes voor de inrichting van het landschap van de toekomst. Als NOVI-gebied kan de regio deze ontwikkelingen nog adequater oppakken.”

Klimaatbestendig groeien
“Door als NOVI-gebied samen met andere overheden, organisaties en bewoners naar de toekomst en doorontwikkeling van de regio te kijken, ontstaat er ruimte voor nieuwe oplossingen. De samenwerking tussen de landelijke overheid en regio is daarin belangrijk. Het Rijk maakt immers landelijke keuzes als het gaat om waterbeheer en de regionale keuzes – over bijvoorbeeld woningbouw – bepalen de toekomstige ruimte voor het watersysteem.

De komende tijd gaat Regio Zwolle aan de slag met de doorontwikkeling van wat er al is op het gebied van slimme klimaat- en wateroplossingen. Uiteraard worden partners, maatschappelijke organisaties en inwoners hierbij betrokken”, aldus een trotse gedeputeerde Bert Boerman namens de provincies.

Uitdaging in Hattem
Wethouder Auke Schipper noemt de verstedelijkingsstrategie van Regio Zwolle, die in het meest ambitieuze scenario uitgaat van een groei van  80.000 woningen. “We staan in Hattem voor de uitdaging om 1.000 woningen te realiseren. We maken onderdeel uit van dit NOVI-gebied en dat biedt kansen om in de proeftuin van Regio Zwolle meer te experimenteren met ruimtelijke ontwikkeling.”


Het Rijk neemt met de NOVI verantwoordelijkheid over generaties heen. Om hier werk van te maken, zijn acht NOVI-gebieden benoemd, waarvan Regio Zwolle er een is, omdat hier verschillende complexe klimaat- en watervragen spelen. Vanuit de landelijke overheid is er in deze gebieden extra aandacht voor een aantal omvangrijke transities die essentieel zijn voor de inrichting van Nederland. Wie meer wil weten over de NOVI kijkt op www.denationaleomgevingsvisie.nl.
Meer informatie over de regionale samenwerking staat specifiek op onze pagina over de klimaatbestendige groeiregio Delta van de Toekomst.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in