Koninklijke Erepenning voor vv Hattem

Voetbalvereniging Hattem heeft ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan de Koninklijke Erepenning verleend gekregen. Deze erepenning wordt verleend door de Koning als symbool voor respect en waardering voor de bijzondere verdiensten van vv Hattem. Tijdens de officiële jubileumreceptie van vv Hattem reikte burgemeester Jan Willem Wiggers maandagavond de erepenning uit.

vv Hattem is opgericht op 1 mei 1918 en ontstaan uit de samenvoeging van een aantal clubs. De club is in de laatste 100 jaar onafgebroken een speler van belang geweest in het maatschappelijke leven in Hattem. Naast de sportieve prestaties staat VV Hattem bekend om een levendig sociaal klimaat. De vereniging staat midden in de samenleving en zorgt er voor dat iedereen die dat wil onderdeel uit kan maken van de vereniging en de samenleving.

vv Hattem besteedt al jaren veel aandacht aan internationale wedstrijden en verbanden: de Hattem Trophy is hier een mooi voorbeeld van. In de laatste jaren is ook het meisjes- en vrouwenvoetbal zeer populair geworden en sterk gegroeid bij vv Hattem, in nauwe samenwerking met SV Hatto-Heim. Daarnaast investeert de vereniging ook in speciale doelgroepen: zo organiseert zij trainingen voor kinderen met een gedragsstoornis.