Kamercommissie uitgenodigd in Hattem om effect vliegroutes te bespreken

Jan Willem Wiggers, waarnemend burgemeester van Heerde, heeft namens gemeentes op de Veluwe de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) uitgenodigd om de Noord Veluwe te bezoeken.

“Eigenlijk staat en valt alles samen met een goede luchtruimherziening. Dit geldt zowel voor het geluid als de stikstofuitstoot van de overvliegende vliegtuigen, die doorstijgen naar het hogere luchtruim”, stelt burgemeester Jan Willem Wiggers vast. “Daarom nodigen we de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) uit om ons leefgebied te bezoeken. We nemen hen dan mee in onze opgaven op het vlak van woningbouw, bedrijfsvestigingen en mobiliteit. Ook leggen we uit wat het effect is van het eerder opstijgen van het vliegverkeer, namelijk meer geluidsoverlast.” Daarmee geeft de waarnemend burgemeester van Heerde opnieuw een stevig signaal af, mede namens de gemeenten Elburg, Epe, Oldebroek, Hattem en Voorst.

Probleem (laag)vliegroutes eerst oplossen
De gemeenten zijn en blijven van mening dat Lelystad Airport niet geopend kan worden voordat het probleem van de (laag)vliegroutes is opgelost. Naast het afgeven van een pleidooi om een integrale afweging te maken bij de opening van Lelystad Airport hebben de zes gemeenten de vaste commissie I&W uitgenodigd om naar Hattem te komen. Hen wacht dan een programma waarin de verschillende gemeenten het gebied presenteren en aangeven wat de sociaal-maatschappelijke en ecologische effecten zijn, indien het kabinet besluit de huidige (laag)vliegroutes in stand te houden.

Geluid
Veel zorgen zijn er over het geluid dat de vliegtuigen geven. Het eerder uitvliegen naar het hoge luchtruim leidt juist meer overlast. Dit geeft weer een negatieve invloed op de leefomgeving en de woonkwaliteit. Veel zorgen hebben de gemeenten over de aankondiging dat er – ondanks eerder door de Tweede Kamer vastgestelde uitgangspunten – mogelijk in de randen van de nacht gevlogen gaat worden.

Driemaal teveel stikstof
Jan Willem Wiggers wil de vaste commissie I&W graag uitleggen hoe groot de druk is waar de Veluwse natuur onder staat: “De stikstofdepositie, ofwel het neerslaan van de stikstof die vrijkomt door onder andere verbranding, is op verschillende gebieden op de Veluwe maar liefst driemaal hoger dan de toegestane maximale waarde. De wind voert die stikstof aan, van buiten de Veluwe. Daarom vergrassen onze heidevelden in versneld tempo en bezwijken de eiken onder de schimmeldruk. Wij zijn bezorgd over het extra effect van de laag overvliegende vliegtuigen.”

Door de stikstofproblemen staan woningbouwprogramma’s onder druk, moeten agrarische bedrijven worden uitgekocht en staan nieuwe bedrijfsvestigingen ‘on hold’. Jan Willem Wiggers hierover: “Wij roepen het kabinet op een besluit te nemen waarbij rekening wordt gehouden met alle factoren. Hanteer hiervoor de principes van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Dit sluit goed aan bij de wens van de Tweede Kamer om te werken aan een andere meer transparante bestuurscultuur.”

Brief vaste commissie infrastructuur en waterstaat

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in