‘Gooi geen afval in de rioolput!’

Regelmatig krijgt de gemeente Hattem meldingen van verstopte rioolputten. De buitendienstmedewerkers zien bij controle vaak afval in de putten. Hier zitten regelmatig hondenpoepzakjes bij.

Alleen regenwater
Gooi hondenpoepzakjes of ander afval niet in het riool. Het water van deze putten gaat naar een waterzuiveringsinstallatie of komt soms nog rechtstreeks in een waterloop terecht. Er mag dus enkel regenwater in.

Overlast
Vet-, verfresten, olie of hondenpoepzakjes zijn een bedreiging voor vissen en dieren die afhankelijk zijn van zuiver water. En vervuilde putten zorgen voor overlast in de straten. Bij hevige regenval kunnen ze overstromen, met ondergelopen straten en kelders als gevolg. En het is ook geen pretje om de verstopte straatkolken aan te pakken die gevuld zijn met poepzakjes….

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in