CDA Hattem: meer woningbouw nodig om aan woonvraag te voldoen

Er moeten in Hattem meer woningen worden gebouwd om aan de groeiende woonvraag in Hattem te voldoen. Dat stelde het CDA Hattem tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan buitengebied. CDA-raadslid Robert Klaassen: “De huidige plannen voor woningbouw in Hattem gaan naar onze verwachting niet voldoen aan de groeiende woonvraag. In het bijzonder voor Hattemers die in Hattem willen blijven wonen, maar hier geen woning kunnen vinden doordat er te weinig betaalbaar aanbod is. Dat moet anders.”

Wonen op langere termijn
Klaassen lichtte het standpunt van zijn fractie toe: “We stemmen vandaag over het bestemmingsplan, maar wat we besluiten heeft bredere gevolgen dan alleen voor het buitengebied. Het gaat om de vraag hoe we wonen in Hattem op de langere termijn mogelijk maken.” Momenteel worden er volgens het CDA Hattem vooral dure koopwoningen gebouwd, maar zijn er juist betaalbare woningen voor met name starters, doorstromers en senioren nodig. Het CDA Hattem wil dat die groepen inwoners bij nieuwe woningbouwplannen prioriteit krijgen.

Inbreiding
Het CDA-raadslid betoogde dat het college nu vooral kijkt naar woningbouw binnen de kern van Hattem, ook wel inbreiding genoemd. Er moet volgens het CDA Hattem ook gekeken worden naar uitbreidingslocaties. Klaassen: “Wij hebben als gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van onze inwoners. Wij zijn dus aan zet.” Daarom diende de fractie een motie in, waarin het college wordt opgeroepen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor uitbreiding. De motie werd gesteund door VVD, D66, ChristenUnie en groep-Borst waardoor deze werd aangenomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in