‘Klimaat in Hattem!’

In de laatste raadsvergadering van deze coalitieperiode stond de uitvoeringsagenda klimaatbeleid op de agenda. Klimaat is een onderwerp wat leeft bij iedereen, zo ook bij de VVD Hattem. De uitvoeringsagenda klimaatbeleid, is wat de VVD betreft, een goed geschreven stuk op Hattemse schaal, aangevuld met een wensenlijstje van een deel van de raad.

“Het vormt voor onze fractie de basis op weg naar een klimaatneutraal Hattem! Er zal bij het uitvoeringsplan een reĆ«el tijdspad neergezet moeten worden waarop deze doelen gerealiseerd kunnen worden.”

En daar zit voor de VVD nu net het verschil ten opzichte van de rest van de raad. “Wij snappen het ongeduld van de raad, maar klimaatsverandering is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Niet voor niets zijn de doelen gesteld rond 2030.”

“Als Hattemse samenleving zal er niet alleen financieel geĆÆnvesteerd worden om deze doelen te bereiken, maar ook in educatie en gedrag. Klimaat moet echt bij de mensen tussen de oren komen te zitten.”

De VVD is er van overtuigd dat een energieloket in Hattem, mogelijk bemand door Powered By Hattem, laagdrempelig en uitnodigend werkt. Een loket waar de inwoners, verenigingen en ondernemers een aanspreekpunt hebben, en die hen begeleid met al hun vragen, regels en procedures.

“Daarnaast ziet onze fractie een duidelijke rol en taak weggelegd voor de woningcoƶperaties. Wij mogen van hen verwachten dat zij al hun huurwoningen zo snel als mogelijke van energiebesparende maatregelen voorzien, zoals isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.”

“Wij vinden als VVD Hattem, dat iedereen in Hattem, evenveel kansen moet krijgen, maar ook verantwoordelijkheid moet nemen, om in beweging te komen hoe wij als Hattem het doel -ā€œHattem zo snel mogelijk klimaatneutraalā€- kunnen bereiken.”

“Wat ons betreft niet door subsidies te verstrekken aan specifieke doelgroepen, zodat maar een kleine specifieke doelgroep, voor een korte periode hier gebruik van kan maken. Nee, onze fractie gaat voor een duurzaam beleid wat voor langere periode kan worden ingezet en niet stopt als het ā€œgeldā€ op is.”

@Fractie VVD Hattem.