De verkiezingsbus was in Hattem! ->Maandag en dinsdag herhaling!

Maandag om 20.00 uur en dinsdag vanaf 10.00 uur in de herhaling bij Radio Hattem. De rode verkiezingsbus van Omroep Gelderland was dinsdagavond in handen van RTV Hattem. De Hattemer omroep zond live uit vanaf de Markt. Iedereen was welkom om langs te komen. Politieke partijen schoven aan in de bus en discussieerden over uiteenlopende thema’s. De partijen hielden een pitch en de verschillende lijsttrekkers mochten vervolgens praten over een onderwerp naar keuze. Ook de muziek aansluitend was door hen gekozen. Alle partijen kwamen aan bod: PvdA, ChristenUnie, D66, VVD en CDA.

Carla Broekhuis van de Partij van de Arbeid mocht het spits afbijten. Die partij wil laten zien dat hij er is voor iedereen, ‘want we hebben een beetje een oudere achterban’, beaamt Broekhuis. Voor elkaar en met elkaar, is de slogan van de partij. Hattemers moeten (meer) betrokken worden bij de stad. Onderwijs en zorg zijn speerpunten van de PvdA.
Kijk hier voor het partijprogramma van de PvdA

Arend Palland van de ChristenUnie wil zich graag met zijn partij inzetten voor zijn stad. Waardig ouder worden, goede zorg (voor de schepping) en goed onderwijs zijn belangrijke thema’s voor de ChristenUnie. Ook wil hij ruimte voor de ondernemer, maar wel in goede samenspraak met de gemeente en andere partijen. Een geheel vrije markt werk wat hem betreft niet.
Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

Erik Kort van D66 schoof daarna aan. ‘Goed wonen, prachtig leven’ is de kern van het programma van de partij. Ook moet de stad zelfstandig blijven, maar samenwerken waar dat kan. Een fusie met Zwolle is uitgesloten.
Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van D66

Het is de beurt aan Doret Tigchelaar van de VVD. Ondernemers moeten de vrijheid krijgen om de eigen tijden te bepalen. Ook verantwoordelijkheid is belangrijk: samen de stad leefbaar houden en mensen met een beperking bij de arbeidsmarkt betrekken. Daarnaast moet de burger meedoen en meepraten.De VVD wil veel en intens samenwerken met Zwolle, maar niet direct fuseren. Toch is een fusie niet ondenkbaar.
Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van de VVD

Martijn Hospers van het CDA gaat voor Samen leven en samen doen. Dat is een koers waar de partij al jaren voor staat, zegt Hospers. ‘Het CDA wil Hattem verder helpen. Samen dus de schouders eronder. Onderwijs en sport, daarop zijn goede stappen gemaakt – en dat mag uitgebreid worden.’ Ook op het gebied van zorg wil het CDA doorgaan op de ingeslagen weg. De partij vindt vooral de ChristenUnie op het gebied van de zondagsrust. Die moet in Hattem gehandhaafd blijven. Uitspraken doen over een nog te vormen college (wil het CDA doorgaan in de huidige constructie?) doet Hospers niet.
Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van het CDA

Niet alleen bij de bus was het lekker druk. Ook in de raadszaal werd meegeluisterd en gekeken naar de live-uitzending.

@Omroep Gelderland & RTV Hattem