Nieuwjaarsbijeenkomst sv Hatto-Heim

Zaterdag kon voorzitter Wim Hoogers een uitpuilend clubhuis begroeten op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de sv Hatto-Heim. In de toespraak werd vooral ingegaan op de toekomst van de voetbalvereniging en hoe het bestuur (ook al is het een interim-bestuur) hier naar kijkt. Daarom is bewust gekozen voor het thema ‘Hatto-Heim, voor elkaar en klaar voor de toekomst!’

Speerpunten
Duidelijk werd daarmee ook waarom het bestuur zich niet alleen richt op het vormen van een nieuw bestuur. Rond het thema heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd die het ‘met elkaar’ en het enthousiasme binnen de vereniging kunnen verstevigen. Met name betrof het de organisatie en structuur, de onderlinge communicatie, de verbinding met en de betrokkenheid van de leden. Tegelijkertijd benadrukte Wim Hoogers dat de sv Hatto-Heim als vereniging er goed voor staat.

Betrokkenheid en samenwerking
Desondanks werd er ook zorg uitgesproken over de betrokkenheid; hoe deze te behouden is en mogelijk terug te krijgen is. Gezien wordt dat steeds vaker dezelfde schouders meer moeten gaan dragen. Ook ging Wim Hoogers in op de samenwerking; intern binnen de vereniging, maar ook daar buiten. Voor wat betreft dat laatste zet het bestuur zich specifiek in op een versteviging van de samenwerking met de vv Hattem, naast hetgeen nu al gezamenlijk gedaan wordt. Zo zal in ieder geval na Hemelvaart op 31 mei en 1 juni, ook in samenwerking met WZC Wapenveld, een tweedaags internationaal jeugdtoernooi worden georganiseerd; de Hattem Trophy. Verder bleek dat de sv Hatto-Heim en de vv Hattem het parkeer- en fietsen probleem weer op de politieke agenda hebben gezet.

Gezondheid
In het kader van gezondheid en zorg en verantwoordelijkheid voor de jeugd konden de aanwezigen kennis nemen van het besluit dat er op de zaterdagen tot 14.00 uur een rookverbod geldt op het gehele sportpark. Dit sluit aan op het al geldende alcoholbeleid van de vereniging. Maar ook de oudere generatie werd in het kader van de gezondheid, de verbinding met en betrokkenheid van de leden niet vergeten. Er zal een impuls gegeven worden aan het walking football.

Kleedkamers
Tot slot werd kort ingegaan op de situatie rond de accommodatie en met name de kleedkamers. Het ontwerp, zoals dat in de ledenvergadering aan de orde was, is in het kader van de komende klimaatmaatregelen nog eens onder de loep genomen. Een voorzichtige conclusie is dat het oorspronkelijk ontwerp in onvoldoende mate kan voorzien in wat de toekomst vraagt. Wim Hoogers riep de leden op en deed een appél op de leden om zich aan te melden voor de bouwcommissie en initiatieven voor acties. Besloten werd met de hoop van het bestuur ‘dat de leden de vereniging actief de helpende hand willen toesteken om die toekomst, ook voor henzelf als lid,  te realiseren.’

Jubilarissen
Aansluitend werden 14 jubilarissen (25, 50, 60 70 en 75 jaar lid) in het zonnetje gezet. Op de foto zie je ‘jubilaris’ dhr. Heideveld die het langst lid is, maar liefst 75 jaar!

Foto: Gonny van Duinen

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in