Vervanging hagen op begraafplaats Hattem

In 2021 zal op vak 5 van de begraafplaats de te breed geworden oude coniferenhagen, (thuja’s) verwijderd worden. De hagen bevinden zich staand tussen de grafrijen.  Hiervoor in de plaats komen taxushagen, want die zijn beter te onderhouden en te snoeien.
Ook is voor taxushagen gekozen, omdat dan het huidige beeld van hagen als afscheiding tussen de grafrijen behouden blijft waardoor er ook enige vorm van privacy is bij een graf.

Thujahagen

300 strekkende meter
In totaal gaat het om 300 strekkende meter dat vervangen zal worden. Met het rooien van de oude coniferenhagen en het vervangen door taxushagen verdwijnen voorgoed de coniferen tussen de grafrijen op de begraafplaats.

In de Programmabegroting 2021 van de gemeente is voor de vervanging een bedrag opgenomen van 17.100 euro. In haar overleg van 5 januari heeft B&W besloten om dit bedrag met 8.160 euro te verhogen waardoor de totale kosten van de vervanging uitkomen op 25.710 euro. Deze extra kosten worden gedekt uit de gevormde voorziening ‘afkoopsommen graven’.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in