Onthulling paneel en expositie over klooster Hulsbergen

Zaterdag 12 mei wordt een informatiepaneel onthult over het klooster St. Hiëronymus. Dat gebeurt op het terrein van camping ’t Klooster aan de Ellenhoorn in Wapenveld, de vermoedelijke locatie van het klooster Hulsbergen zoals het in de volksmond wordt genoemd.

De onthulling is om 9.30 uur voorafgaand aan het vierde Devotiefestival dat deze dag wordt gehouden. Aansluitend wordt om 10.00 uur bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed bezocht waar deze zomer een expositie is in gericht met als thema ‘Het water de baas, een monnikenwerk rond Wapenveld’.

De bewoners van het klooster Hulsbergen (1407-1588) hebben heel betekend voor de beteugeling van de IJssel en de afwatering van het gebied om goede landbouwgronden mogellijk te maken. Die ontwikkeling heeft voorlopig als sluitstuk de aanleg van de hoogwatergeul Veessen/Wapenveld.

De expositie gaat in op de strijd tegen het water rond Wapenveld en de geschiedenis van het klooster Hulsbergen. Bernard Bos uit Heerde heeft een serie tekeningen gemaakt die inzicht geven in hoe het had kunnen zijn. Ook worden bodemvondsten geëxposeerd die op initiatief van amateur-archeoloog Han Mosterd gevonden zijn.

“We willen nog heel graag verder onderzoek doen naar de locatie van de kloostergebouwen door middel van grondradar. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft hiervoor inmiddels 5.000 euro toegezegd en binnenkort is er een vooroverleg met de provincie Gelderland over dit onderwerp”, aldus voorzitter Roel Docter van de Stichting Recreatie Wapenveld. Volgens hem kan de ontrafeling van de geschiedenis van het klooster Hulsbergen een bijdrage leveren aan de versterking van de vrijetijdseconomie in de omgeving. “Er zijn boeiende verhalen te vertellen in deze landschappelijk unieke omgeving. Het zou prachtig zijn als we met ons onderzoek de locatie van het klooster figuurlijk boven de grond kunnen krijgen”, is de wens van Docter.

Samen met bezoekerscentrum Vrieze’s Erfgoed wordt in juni een serie lezingen georganiseerd waarbij uitvoerig wordt ingegaan op de geschiedenis van het klooster Hulsbergen als onderdeel van de Moderne Devotie. Belangstellenden zijn van harte welkom bij de onthulling en de opening van de expositie.

Afbeelding: tekening van Bernard Bos over het klooster Hulsbergen en haar bewoners.