Voor Mekaar zoekt vrijwilligers

Vrijwillige Hulpdienst Voor Mekaar is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Met name op het gebied van vervoer met de auto kan de hulpdienst nog een aantal chauffeurs gebruiken. Door vrijwilliger te worden bij Voor Mekaar kan men daadwerkelijk iets betekenen voor de mede Hattemer.

Voor Mekaar is een vrijwillige hulpdienst voor alle inwoners van Hattem.
De stichting biedt belangeloos hulp in de thuissituatie aan Hattemers die om wat voor reden ondersteuning nodig hebben.

2090 uren hulp verleend in 2018
‘Voor Mekaar heeft sinds de oprichting bewezen in een enorme behoefte binnen de Hattemse samenleving te voorzien. In 2018 zijn er in totaal 2090 uren hulp verleend door de ruim 40 vrijwilligers van Voor Mekaar. Dankzij de inzet van fantastische vrijwilligers en coördinatoren kunnen we terugzien op een goed jaar. Voor Mekaar is 13 jaar geleden ontstaan op initiatief van de gezamenlijke kerken. Vanuit de gemeente Hattem wordt jaarlijks een instandhoudingssubsidie verleend. Daarnaast kan Voor Mekaar bestaan dankzij giften. De hulpvragen zijn heel breed. Voor Mekaar kan rekenen op de hulp van een gemêleerd gezelschap van vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die al vanaf de oprichting actief zijn voor de stichting’, geeft voorzitter Henry van der Kolk aan.

Alle Hattemers kunnen beroep doen op de hulpdienst
Alle Hattemers van jong tot oud kunnen een beroep doen op Voor Mekaar. De hulpvragen variëren van bijvoorbeeld vervoer naar het ziekenhuis of huisarts, boodschappen doen, gezelschap houden, verlichting mantelzorger, een wandeling maken of licht verzorgende hulp. ‘Het is echt een algemene vrijwillige hulpdienst voor Hattemers, door Hattemers. Mensen die hulp nodig hebben kunnen vrijblijvend op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur contact opnemen met één van de coördinatoren op telefoonnummer 06 22066754. De privacy is daarbij heel belangrijk. Alle vrijwilligers zijn enthousiast om te helpen en hebben een geheimhoudingsplicht. Wij als bestuursleden weten niet wie de hulpvragers zijn. Aarzel niet en vraag gerust’, benadrukt de voorzitter van Voor Mekaar.

Samen sta je sterk
De hulpdienst zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere maatschappelijke organisaties. Samen sta je sterk en je kunt van elkaar leren. Soms kunnen andere organisaties beter aan de hulpvraag voldoen of wordt er juist weer doorverwezen naar Voor Mekaar.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via telefoonnummer 06 22066754 of info@voormekaarhattem.nl Voor meer informatie: www.voormekaarhattem.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in