Toekomstverkenning ‘Kop van de Veluwe’

In ruil voor extra subsidie voor aansluiting van de A28 op het bedrijventerrein H2O, heeft Gedeputeerde Staten (de provincie Gelderland – GS) bedongen dat er een verkenner moest komen. GS ziet namelijk een aantal knelpunten op het gebied van de bestuurskracht van de Gelderse gemeenten. Sterk Bestuur is een programma waarin provincie Gelderland en Gelderse gemeenten samenwerken. Zo ondersteunt en faciliteert de provincie gemeenten die hun bestuurs- en samenwerkingskracht willen versterken.

Versterking voor de toekomst
De provincie heeft hierover met een aantal gemeenten, waaronder Hattem en Heerde, gesprekken gevoerd. Met deze gemeenten is gesproken over de mogelijke oplossingen om samen te zoeken naar de noodzakelijke versterking voor de toekomst. Afgesproken is om te kijken naar een verkenner in het gebied. Omdat Hattem en Heerde in verschillende samenwerkingsverbanden werken, zijn ook andere gemeenten gevraagd om mee te denken: Epe en Oldebroek als directe Gelderse buurgemeenten en Elburg en Nunspeet.
De gemeente Hattem heeft in een gesprek met GS toegezegd mee te willen doen aan de verkenning.

GS is de formele opdrachtgever en trekt de kar. Dit betekent dat de provincie ook de opdracht vaststelt. Dit alles gebeurt in overleg met de vijf betrokken gemeenten. Vijf, want Epe heeft aangegeven niet aan deze verkenning mee te willen doen.

Opdrachtformulering
B&W van Hattem heeft inmiddels de concept-opdrachtformulering ontvangen en ziet hierin geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen.
GS verzamelt de opmerkingen van de vijf gemeenten en schrijft dan de definitieve opdracht. GS stelt ook de verkenner aan die op basis van de opdracht gesprekken gaat voeren met de vijf gemeenten. Ook hier heeft de provincie gezegd dat dit alles in samenspraak met de betrokken gemeenten gebeurt.

 

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in