Doe jij mee mee met ‘Hattem in het Groen?’

Onder de naam ‘Hattem in het Groen’ starten Vereniging Landschap en Milieu Hattem, de gemeente Hattem en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een beplantingsproject voor Hattemers in het buitengebied.

Het doel is erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen. Het project ‘Hattem in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de subsidieregeling Landschap en Landgoederen van de provincie Gelderland.

Beplantingsplan
Hattemers die hun erf of terrein meer landschappelijke kwaliteit willen geven, kunnen meedoen. Deelname aan dit project houdt in dat je een vrijblijvend bezoek krijgt van een adviseur van SLG. Deze vertelt wat er mogelijk is om de natuur en het landschap op het terrein te versterken. In overleg wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin je woont.

Meerwaarde
Jouw erf of terrein kun je via deze eenmalige actie verfraaien met streekeigen beplanting, zoals solitaire bomen, elzenrijen, struweelhagen, een hoogstamboomgaard of een combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde als er inheemse soorten staan. Bovendien kun je gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Informatieavond
De vereniging Landschap en Milieu Hattem, gemeente Hattem en SLG organiseren op donderdag 21 maart een informatieavond bij IJscowd, Hilsdijk 100.

Programma
19.15 uur Inloop met koffie en thee
19.30 uur Opening door Vereniging Landschap en Milieu Hattem
19.35 uur Welkomstwoord door wethouder Carla Broekhuis
19.40 uur Presentatie streekeigen erf en beplanting SLG
20.30 uur Pauze
20.45 uur Gelegenheid om vragen te stellen én je aan te melden
21.15 uur Afsluiting

Als je verhinderd bent, maar wel mee wil doen aan dit project, dan kun je je aanmelden via www.landschapsbeheergelderland.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in