Participatieraad Hattem weer op volle sterkte

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden voor de Participatieraad Hattem benoemd. De kandidaten zijn na een zorgvuldige procedure uitgekozen en voorgedragen aan het college. Samen met de voorzitter en secretaris is de Participatieraad nu met dertien leden weer compleet.

De Participatieraad kent een goede mix van continuïteit en vernieuwing. De zittende leden hebben inmiddels ervaring opgedaan in de advisering over bestaand en toekomstig beleid met betrekking tot het sociale domein. De nieuwe leden brengen kennis van het sociale domein en/of vernieuwend gedachtegoed mee en voelen zich verbonden met de Hattemse samenleving. Het gaat om de leden Geesje van Ogtrop en Henk Buerman en de nieuwe voorzitter Ed Zandhuis. De leden en voorzitter worden verwelkomd tijdens de eerstvolgende vergadering van de Participatieraad op 14 maart.

De Participatieraad heeft als doel zelfredzaamheid en participatie van inwoners te bevorderen en de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering te verbeteren. Wethouder Doret Tigchelaar: “Ik ben blij dat de Participatieraad weer op volle sterkte is. De Participatieraad is voor ons een erg belangrijke partij. Als gemeente hebben we veel beleid op het gebied van zorg, welzijn en werk. De Participatieraad kijkt gevraagd en ongevraagd met ons mee naar het beleid dat we uitvoeren. Zo krijgen we goede inbreng vanuit de doelgroepen waar het beleid voor bedoeld is en kunnen we ons werk zo goed mogelijk op hen afstemmen”.

Heeft u vragen, suggesties of ervaringen die u met de Participatieraad wilt delen? Neem dan contact op via participatieraad@hattem.nl