Noord-Veluwse overheden maken regio klimaatbestendig

Ruim zestig aanwezigen, onder wie bestuurders en specialisten van gemeenten, waterschap, veiligheidsregio en GGD, gingen 4 februari jl. samen in gesprek over een klimaatvriendelijke regio. Het motto van de bijeenkomst was: ‘We merken aan alles dat het klimaat verandert, tijd dus om de handen uit de mouwen te steken.’ Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als wateroverlast, droogte en extra doden door hitte.

De bijeenkomst ging van start met een informatiemarkt. Ambtenaren en deskundigen waren hier aanwezig om uitleg te geven over de gevolgen van de klimaatsveranderingen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook lieten gemeenten zien welke projecten er bij hen spelen. Voorbeelden van dergelijk projecten zijn het planten van extra bomen en initiatieven die ervoor zorgen dat regenwater beter de bodem in kan stromen.

Maatregelenpakket
Bob Bergkamp, wethouder van de gemeente Oldebroek opende de bijeenkomst. Hij benadrukte dat de veranderingen in het klimaat vragen om een gezamenlijke aanpak en creatieve oplossingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij van groot belang. Het is de bedoeling dat met alle overheden op de Veluwe eind 2020 het gezamenlijke maatregelenpakket wordt vastgesteld.

De informatiemarkt trok veel belangstellenden.

Waterstromen
Veel problemen worden veroorzaakt door te veel of juist te weinig water, aldus Frans Ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe. Maar omdat de waterstromen op de Veluwe sterk met elkaar samenhangen zijn deze niet eenvoudig op te lossen. In de zomer van 2018 zijn pompen ingezet om water de bult op de pompen. Maar als we niet opletten verbranden we veel energie met het rondpompen van water, waarschuwde Ter Maten.

Risico’s stijging temperaturen
Lex Groenewold van de GGD Noord- en Oost-Gelderland presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de hitte in 2019. Hieruit bleek dat er 400 extra doden te betreuren zijn. De gemiddelde temperatuur in de slaapkamers kon afgelopen zomer oplopen tot 28 graden met uitschieters naar 40 graden en dat is voor veel mensen veel te warm. De oplossing ligt in het goed ventileren van woningen en het planten van bomen en struiken. Terecht werd opgemerkt dat dit niet makkelijker wordt als de tuinen van de nieuwbouwwoningen steeds kleiner worden.

Hoosbuien
Maar niet alleen de stijging van de temperatuur is een probleem, ook regen en hoosbuien veroorzaken last betoogde Bruno Goddijn van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Een belangrijk oproep legde hij neer bij de gemeentebestuurders om een goed omgevingsplan te hebben.

Bewustwording is onvoldoende
De bijeenkomst werd afgesloten door Kirsten Ruitenberg, gedragspsycholoog bij Novimores. Zij kwam met leuke ideeën om ervoor te zorgen dat we ons allemaal gaan inzetten voor duurzaamheid. De eerste stappen in de regio zijn al gezet door samen met hoveniers en stratenmakers te bespreken hoe er meer groen kan komen in de straten en tuinen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in