Fusie Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaat door

De twee Zwolse ouderenzorgorganisaties Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht slaan vanaf januari 2023 de handen in één. Onder Driezorg valt ook de Hof van Blom in Hattem. Reden van de fusie is de maatschappelijke noodzaak om de ouderenzorg op een toekomstbestendige manier in te richten.

Met het oog op de toename van het aantal ouderen met een complexe zorgvraag is het huidige zorgsysteem niet houdbaar. De huidige inrichting vraagt om een andere aanpak en door deze fusie wordt de slagkracht voor deze verandering groter.

De focus van de organisaties wordt gericht op het ondersteunen van het leven van ouderen. “We maken de beweging van zorg naar leven. Het uitgangspunt is dat ouderen onderdeel zijn en blijven van de maatschappij en hun eigen leefomgeving. Wij willen het niet overnemen maar we willen het leven ondersteunen. Samen met naasten en de sociale omgeving”, licht bestuurder Marco van Alderwegen toe.

Toekomst
De fusie heeft geen directe gevolgen voor bewoners en cliënten van beide organisaties. Zij blijven de zorgmedewerkers zien zoals ze gewend zijn. Op de langere termijn wordt de zorg die door zorgprofessionals geleverd wordt minder vanzelfsprekend. Dit komt door de toenemende zorgvraag en beperkt zorgpersoneel. Bestuurder Frank Kodden vertelt: “Wij zijn er voor ouderen en kijken met elkaar naar wat er in de toekomst nodig is. Om succesvol te zijn in onze ambitie moeten we samen met samenwerkingspartners in de regio, gemeenten, vrijwilligers, (toekomstig) cliënten en naasten in beweging komen. We hebben elkaar nodig.”

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zijn vanaf 1 januari één organisatie die onder de bestaande organisatienamen hun diensten continueren. De ouderenzorgorganisaties gaan samen verder om van regio Zwolle dé regio te maken om goed oud te worden op eigen wijze.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in