Waterschap alert op hoge waterstanden

De waterstanden zijn hoog. Het Waterschap Vallei & Veluwe is alert en voert dagelijkse inspectierondes uit. Rijkswaterstaat geeft aan dat het water in de IJssel en Nederrijn de komende dagen nog verder zal stijgen. De extra alertheid blijft dan ook van kracht. Het waterschap zorgt ervoor dat dit water de uiterwaarden in kan stromen. In het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe gebeurt dit langs de IJssel in de Hoenwaard bij Hattem en langs de Nederrijn bij Oosterbeek en Wageningen.

Uit voorzorg hebben medewerkers van de gemeente en het waterschap agrariërs geïnformeerd over het mogelijke hoog water en geadviseerd om vee tijdig uit de uiterwaarden te halen. De gemeente Hattem plaatste vrijdag palen langs de kant van de Hoenwaardseweg om de loop van de weg te markeren.

Hoewel het er volgens de prognoses niet op lijkt dat de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld ingezet hoeft te worden, wil het Waterschap op alles zijn voorbereid en plaatste het de cilinders die de kleppen kunnen openen. Net na het gereed komen van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, een omvangrijk Ruimte voor de Rivier-project, zijn de voorbereidingen getroffen voor de mogelijke inzet van de geul.

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is acht kilometer lang en loopt vol na het openen van een inlaat bij Veessen. Zaterdag plaatste Waterschap Vallei en Veluwe de cilinders waarmee de 60 kleppen van de 800 meter lange inlaat geopend worden zodra dat nodig is. hoewel het water stijgt in de IJssel geven de huidige prognoses aan dat de geul in de komende dagen niet wordt ingezet, maar het waterschap wil er wel op voorbereid zijn.

Hoogste stand
Rijkswaterstaat verwacht dinsdag rond 18 uur de hoogste stand bij Lobith. De verwachting is dat deze hoogste waterstanden woensdag of donderdag de IJssel en Nederrijn bereiken.