Ontslagzaak dominee Gort – NGK Hattem moet over

In 2009 ontsloeg de Nederlands-Gereformeerde Kerk in Hattem dominee Gort, omdat de kerkenraad een ernstige vertrouwensbreuk had geconstateerd.

Dominee Gort bracht de zaak voor de rechter, omdat hij van mening was dat er een arbeidsovereenkomst tussen hem en de NGK Hattem was. In eerste instantie besloot de kantonrechter dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek tussen de predikant en de NGK Hattem.

Hoge Raad
De dominee is daarop in hoger beroep gegaan en kreeg in 2018 gelijk. De NGK ging daartegen in beroep en vandaag is door de Hoge Raad uitspraak gedaan dat het gerechtshof ten onrechte is uitgegaan van een arbeidsovereenkomst tussen de kerk en de dominee. Volgens de Hoge Raad is er wettelijk geregeld dat kerkgenootschappen worden geregeerd door hun eigen statuur ‘voor zover dit niet in strijd is met de wet’. ‘Deze bepaling berust op het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat.’
Door de uitspraak van de Hoge Raad moet de rechtszaak over en is deze toegewezen aan het hof in Den Bosch.

Rechtsgevolgen voor veel kerken
Deze rechtszaak was heel belangrijk, omdat het grote rechtsgevolgen had voor veel kerken. De uitspraak van de lagere rechterbank betekende namelijk dat een dominee toch als werknemer van de kerkenraad kon worden gezien.

De uitspraak biedt duidelijkheid in het kerkrecht, aldus Kerkrechtdeskundige mr. dr. Pieter Pel in het Reformatorisch Dagblad. „Niet alleen voor de NGK, maar ook voor andere kerken die uitgaan van de Dordtse Kerkorde. De raad deed eerder een uitspraak over een imam, waarin wél werd uitgegaan van een arbeidsrechtelijke situatie. Er was onzekerheid of dat arrest ook betrekking had op het kerkrecht. Er ligt nu een ondubbelzinnige uitspraak, waarin bevestigd is dat kerken hun eigen regelingen mogen hebben.”

Bronnen: Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in