Hattem in Gelderse middenmoot qua lasten

Vorige maand vielen de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen weer op de mat. En dat je in een duurdere woning meer OZB betaalt moge bekend zijn. Maar de kosten voor afval laten ophalen en de wc doorspoelen: die zijn toch overal gelijk? Nou, niets is minder waar. Zo ben je in Nijmegen 259 euro per jaar kwijt aan gemeentelijke heffingen, terwijl je in West Betuwe met 785 euro ruim het drievoudige betaalt. Dat blijkt uit een analyse van duurzaamheidsplatform Slimster.nl op basis van onlangs gepubliceerde data door het onderzoeksinstituut COELO.

Verschillen groot binnen Gelderland
In drie Gelderse gemeenten zijn gezinnen meer dan 700 euro per jaar kwijt aan deze twee gemeentelijke heffingen. Dat zijn naast West Betuwe ook Renkum en Zaltbommel. Nijmegen, Aalten, Nijkerk en Nunspeet houden de schade (ruim) onder de 400 euro.  Op onderstaande kaart is te zien hoe de kosten verdeeld zijn.
Hattemers zijn gemiddeld 515 euro kwijt aan gemeentelijke lasten.

Lees verder onder de kaart…

Klik op de afbeelding voor een interactieve weergave

Kosten voor afval niet overal hetzelfde
De hoogste afvalstoffenheffing betalen inwoners van de gemeente Zaltbommel (368 euro per jaar). In Tiel, Culemborg en Buren ben je een vergelijkbaar bedrag kwijt. Dat staat in schril contrast tot de 32 euro die Nijmeegse gezinnen moeten betalen. Pascal van de Beek van Slimster geeft een mogelijke verklaring: “In de ene gemeente wordt restafval bijvoorbeeld nog ‘gewoon’ opgehaald, terwijl je in de andere gemeente naar de ondergrondse container moet en per keer betaalt. Ook verschilt het bijvoorbeeld sterk of en hoeveel bouwafval je per jaar ‘gratis’ mag wegbrengen of laten ophalen. De kosten zijn ook afhankelijk van de milieustraat van de gemeente. Zo kun je in de ene gemeente ‘gewoon’ alles kosteloos brengen, terwijl je in een andere gemeente per soort afval extra moet betalen. Al met al kun je de afvalstoffenheffing in de ene gemeente dus niet een-op-een afzetten tegen de andere gemeente.”
In Hattem is de hoogte van dit bedrag volgens gemeentelijke informatie 216,90 euro. Daarnaast betalen inwoners een bedrag per leging voor restafval.

Diftar voor verduurzaming
Slimster pleit ervoor dat gemeenten de afvalstoffenheffing inzetten als stimulans voor verduurzaming. Van de Beek: “Met een variërend tariefsysteem (Diftar) beloon je inwoners die minder afval produceren en actief recyclen. Dit stimuleert niet alleen milieubewustzijn, maar zorgt ook voor besparingen voor de inwoners zelf. Precies waar wij ons voor inzetten.”

Verschillen in rioolheffing moeilijk verklaarbaar
Bij de rioolheffing – de kosten om afvalwater weg te spoelen – zou je tot slot minder grote verschillen verwachten. In de ene gemeente doucht of toiletteert men immers niet significant meer dan in de andere. Toch betaalt een gezin in West Betuwe liefst 443 euro per jaar, terwijl een huishouden in Aalten slechts 98 euro kwijt is. Een sluitende verklaring is moeilijk vast te stellen. Van de Beek van Slimster doet toch een suggestie: “Het kan bijvoorbeeld zijn dat een gemeente recent veel heeft geïnvesteerd in het rioleringssystemen, wat de kosten opdrijft. Zo zie je bijvoorbeeld in Culemborg een tariefstijging van bijna 43 procent ten opzichte van 2023. Bovendien kunnen de onderhoudskosten in waterrijke of dunbevolkte gebieden hoger zijn.”
In Hattem betaalt een huishouden jaarlijks 251 euro voor het lozen van afvalwater.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in