Anton Pieck Museum: afscheid oude en welkom nieuwe voorzitter

‘Het was het meer dan waard’, zo blikt Hans van der Hoeven terug op zijn voorzitterschap bij het Anton Pieck Museum. Onder zijn leiding vond er in de afgelopen jaren een flinke transformatie van het museum plaats. Maaike van der Sluis nam 1 april de voorzittershamer over.

Professionalisering
Toen Van der Hoeven ruim zes jaar geleden het roer over nam constateerde hij een stoffig museum met een incompleet bestuur waarvan de uitstraling beter moest. Professionalisering op meerdere fronten bleek hard nodig. Daarop werd samen met het team een aantal ingrijpende besluiten genomen.

‘Het bleek lastig om de cultuurverschillen met het Voerman Stadsmuseum Hattem te overbruggen. Vandaar dat we in het eerste jaar besloten hebben om te gaan voor een eigen identiteit, uitmondend met een eigen entree en bezoekers ontvangst. Daarnaast werden de contacten met de Efteling en de gemeente Hattem versterkt. We zijn er een paar jaar geleden in geslaagd om net als de beide andere musea een jaarlijkse structurele waarderingssubsidie te bemachtigen. Vanuit de gemeente wordt aan alle kanten meegewerkt om ‘het huis van Pieck’ momenteel compleet op te knappen en te verduurzamen.’

Terugblik
Trots blikt Van der Hoeven terug om het behalen van de zo gewenste certificering in het Museumregister. Ook op organisatorische gebied werd het nodige veranderd. Het bleek nog een hele uitdaging om dit alles te realiseren binnen de geringe beschikbare financiële middelen van een kleine organisatie. Helemaal toen vanwege de coronapandemie de bezoekersaantallen flink kelderden.

De scheidend voorzitter is dan ook blij dat het in 2023 het Anton Pieck Museum weer voor de wind gaat met een prachtig resultaat van 24.000 bezoekers.  Dit is mede te danken aan het project Het Atelier met tijdelijke exposities, wat ook  aantrekkingskracht heeft op de jongere generatie.

Toekomst
Het Anton Pieck Museum is de eerste drie maanden van 2024 gesloten in verband met een grondige renovatie. Hoewel dit van invloed is op de bezoekersaantallen verwacht Hans dat deze in de toekomst verder gaan stijgen, wat ruimte geeft om de uitvoeringsorganisatie verder te professionaliseren.

‘Al met al kijk ik met trots terug op wat we in zes jaren bereikt hebben, dat geeft energie, maar heeft ook de nodige energie gekost.
Daarom was het nu een goed moment om het voorzitters stokje over te geven. Het is nu aan Maaike van der Sluis om weer een volgend gezicht te geven aan het museum.’

Opvolger
Per 1 april is Van der Sluis voorzitter bij het Anton Pieck Museum. Zij heeft bewondering voor de transformatie die het museum onder de scheidend voorzitter Hans van der Hoeven heeft doorgemaakt. ‘Het professionaliseren van een kleine complexe organisatie, het bevorderen van een aangename en inclusieve sfeer onder de medewerkers, evenals het versterken van de banden met belangrijke partners zoals De Efteling, zijn allemaal knappe prestaties. Naar mijn mening is het meest opvallende feit echter het lef van Hans om het museum toekomstbestendig te maken door het zelfstandig te laten opereren.’

Bron: de Hattemer

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in