“Het Baken” gaat zorg bieden vanuit Hof van Blom

Nijhuis Bouw BV heeft in de aanbestedingsprocedure aan Zorgverlening ‘Het Baken’ de exploitatie van de zorgeenheden in de locatie Hof van Blom gegund. Nijhuis en ‘Het Baken’ werken in de komende maanden de hoofdlijnen verder uit. Reeds geruime tijd speelt in Hattem het proces van de realisatie van Hof van Blom.

Als eigenaar van de locatie heeft Nijhuis Bouw BV een aantal zorgaanbieders, waaronder Zorgverlening ‘Het Baken’, benaderd om een bod uit te brengen voor de exploitatie van 32 zorgeenheden in de te vernieuwen locatie Hof van Blom. Door middel van een objectieve en transparante procedure konden de zorgaanbieders inschrijven op het aanbod van Nijhuis. De zorgaanbieder, die voor Nijhuis de bieding met het hoogste rendement bood, zou worden geselecteerd. ‘Het Baken’ is blij dat Nijhuis voor haar heeft gekozen.

Omdat Zorgverlening ‘Het Baken’ al vanaf 2004 in Hattem is gevestigd met een zelfstandige verpleegafdeling Hoenwaard in locatie De Bongerd, heeft zij graag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bod uit te brengen. ‘Het Baken’ richt zich op de huidige locatie in het bijzonder op bewoners uit Hattem met een psycho-geriatrische zorgbehoefte (dementie), waarbij het thuis wonen niet meer gaat en voor wie de verhuizing naar een zorghuis noodzakelijk wordt.

Specialistische zorg
‘Het Baken’ is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige zorg in een beschermde omgeving en, waar noodzakelijk, medische of paramedische behandeling aan kwetsbare ouderen. Op onze diverse locaties kunnen mensen op een prettige manier wonen en leven zoals zij dat graag willen. “Met onze expertise kunnen we goed inspelen op situaties waarbij mensen met ernstige dementie complex onbegrepen gedrag vertonen.”

Voor iedereen
‘Het Baken’ wil zorg bieden aan iedere inwoner van Hattem en omgeving ongeacht levensbeschouwing: “Met een persoonlijke benadering kunnen we optimaal aansluiten op wat de individuele mens nodig heeft, in alle lichamelijke, geestelijke, morele en psychische aspecten van het bestaan. We zijn in staat om in samenwerking met het netwerk rondom de cliënt waardig leven zoveel mogelijk binnen bereik te brengen. Passend bij de mens met dementie en in nauwe samenspraak met de mantelzorger, familie en naasten.”

Ouderenteams
Via de zogeheten Ouderenteams wil ‘Het Baken’ een netwerk te creëren om in samenwerking met de lokale huisartsen kwetsbare ouderen ook in de thuissituatie te ondersteunen. Op deze manier kunnen zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. “Door ondersteuning en toerusting van de mantelzorger kan de verhuizing naar een zorghuis vaak nog uitgesteld worden. Deze expertise willen wij ook in Hattem beschikbaar stellen'” aldus Het Baken.

Vervolgafspraken
“Het Baken’ maakt in de komende tijd afspraken met Nijhuis Bouw BV over de verdere invulling van het gebouw, voordat daarmee gestart kan worden.

Zie ook: College kiest koers voor ontwikkeling woonzorgzone