Toekomst van de PKN

Op maandag 13 november komt dominee René de Reuver een leerhuisavond verzorgen over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. René de Reuver is scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is het ‘hoogste’ ambt binnen die kerk. Het is wel bijzonder dominee de Reuver in die functie naar Hattem komt om zijn visie en overtuiging met ons te delen, aldus de woordvoerder. U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. Ook als u niet direct bij de PKN zelf betrokken bent, zal het de moeite waard zijn om samen na te denken over de toekomst van de kerk.

De avond begint om 20.00 uur in de Emmaüskerk, Dorpsweg 27. Vooraf is er koffie. Voor meer informatie en opgave: leerhuis@pknhattem.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in