Minder kinderen met overgewicht in JOGG gemeenten

In de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Hattem, Lochem en Voorst hebben minder kinderen overgewicht en meer kinderen een gezonde leefstijl. Tussen 2015 en 2017 voerden deze 5 Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gemeenten lokaal en regionaal activiteiten uit om kinderen gezonder te laten eten en drinken en meer te laten bewegen.

Een subsidie van de Provincie Gelderland maakte dit mede mogelijk. Uit onderzoek van het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid blijkt dat de inzet het gewenste resultaat heeft gehad.

Overgewicht
Het hoofddoel, een daling van overgewicht bij kinderen, is behaald. Het percentage kinderen van 5 tot 14 jaar met overgewicht daalde in de 5 JOGG-gemeenten van 13% in 2013 naar 11% in 2017. Dit resultaat is mede bereikt doordat de gemeenten intensief hebben ingezet op een verbetering van de leefstijl van de kinderen. Ook richtten zij zich op een betere begeleiding en zorg voor de kinderen die al overgewicht hebben.

Eten en drinken
Het drinken van zoete drankjes is een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen. Daarom voerden de gemeenten veel activiteiten uit om water drinken te promoten. Onder andere via een gezamenlijke campagne waaraan bijna 3.000 zwemlessende kinderen meededen. Alle inzet leidde ertoe dat het percentage kinderen dat dagelijks maximaal 2 zoete drankjes drinkt, is toegenomen van 63% naar 78%. Het percentage kinderen dat dagelijks fruit eet, is toegenomen van 55% naar 69%. Ook het dagelijks eten van groente nam toe, van 40% naar 45%.

Bewegen
Veel activiteiten van de gemeenten waren gericht op het thema bewegen. Zoals het stimuleren van sporten, buitenspelen en lopend of fietsend naar school gaan. De inspanningen hebben niet geleid tot een toename van beweging bij kinderen. Het percentage kinderen dat wekelijks 7 uur of meer beweegt was al hoog – 83% in 2013 – en veranderde niet. Het aantal ouders dat hun kind stimuleert om zelf lopend of fietsend naar school te gaan, is afgenomen van 71% naar 64%.

JOGG
De vijf gemeenten zijn enthousiast over de JOGG-aanpak en tevreden met de bereikte resultaten. Alle gemeenten hebben daarom de aansluiting bij JOGG met drie jaar verlengd. Dat betekent dat de gemeenten ook de komende drie jaar zich blijven inspannen om een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.